Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter.

Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til – eller oppholder seg i – Norge.

Nasjonalt ID-senter tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd. Vi fatter ikke beslutninger i enkeltsaker.

Nasjonalt ID-senter er administrativt underlagt Politidirektoratet. 

Les mer her.

Hvem utfører Nasjonalt ID-senter undersøkelser for?

Utlendingsforvaltningen kan søke råd og oversende saker til Nasjonalt ID-senter for dokumentteknisk undersøkelse. Mer om det finner du her.

Her finner du instruksen til Nasjonalt ID-senter.

Spørsmål? Skriv gjerne til oss på postmottak@nidsenter.no.

Se vår presentasjonsvideo