Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter.

Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til – eller oppholder seg i – Norge.

Nasjonalt ID-senter tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd. Vi fatter ikke beslutninger i enkeltsaker.

Nasjonalt ID-senter er administrativt underlagt Politidirektoratet. 

Våre verktøy

Nasjonalt ID-senter tilbyr en rekke verktøy og hjelpemidler som gjør arbeidsdagene enklere for deg som jobber med å kontrollere og avklare identitet. På portalen vår finner du for eksempel ID-basen, der vi har samlet identitetsrelatert informasjon om ulike land på ett sted. Dette verktøyet gir saksbehandlere og andre rask tilgang til informasjon om identitetsdokumenter, personregistre og annen bakgrunnskunnskap som er nyttig når du foretar ID-kontroll.

Referansedatabaser for enklere dokumentkontroll

På nidsenter.no gir vi deg enkel tilgang til referansedatabaser som DISCS og iFADO. DISCS inneholder opplysninger om ekte og falske underlagsdokumenter. I iFADO finner du informasjon om ekte og falske ID-kort og pass, håndbøker m.m. Les mer om referansedatabaser her.

Du kan også abonnere på alerts, oppdatert informasjon i ID-basen og annet faginnhold på de landene eller temaene som er aktuelle for deg. Alerts er varsler om falske dokumenter som produseres internasjonalt. På sidene om alerts finner du blant annet teknisk informasjon om trender og falske identitetsdokumenter. Abonnerer du får du umiddelbart beskjed når vi oppdaterer nettsidene.

ID-kompetanse

Nasjonalt ID-senter tilbyr fysisk og digital opplæring på ulike nivå til sentrale ID-aktører. Vi tilbyr kurs i ID-kontroll på første- og andrelinjenivå, opplæring i ID-kontroll for personer som skal jobbe med identitetsvurderinger, og spesialtilpassede opplæringer. Vi har i tillegg utviklet nyttige verktøy for instruktører som skal gi opplæring til egen førstelinje.

Les mer her.

Hvem utfører Nasjonalt ID-senter undersøkelser for?

Utlendingsforvaltningen kan søke råd og oversende saker til Nasjonalt ID-senter for dokumentteknisk undersøkelse. Mer om det finner du her.

Her finner du instruksen til Nasjonalt ID-senter.

Spørsmål? Skriv gjerne til oss på postmottak@nidsenter.no.

Se vår presentasjonsvideo