Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Vi har revidert samtykkeerklæringen for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger. Både eksisterende og nye brukere må godkjenne denne samtykkeerklæringen for å få tilgang til lukket del av www.nidsenter.no.

Sidene du logger deg inn på nå inneholder opplysninger som kan være unntatt offentlighet. Du må akseptere vilkårene i denne samtykkeerklæringen for å få tilgang til portalens lukkede del, herunder e-læringskurs og læringsplattform.

Informasjonen fra portalens lukkede del må ikke misbrukes eller deles med uvedkommende.

Du plikter å behandle brukernavn og passord konfidensielt, låse skjermen når du forlater datamaskinen og ellers oppbevare dokumentene du eventuelt har hentet ut på en forsvarlig måte.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å få tilgang til vår portals lukkede del, herunder ID-basen og e-læringskurs, må du registrere navn og e-postadresse ved første innlogging. For å kunne bruke e-læringskursene til Nasjonalt ID-senter, må noen i tillegg oppgi arbeidssted (distrikt, særorgan e.l.).

Vi behandler opplysninger om bruksmønstre, altså hvem som har gjennomført hvilke kurs, hvor mye av kurset som er gjennomført og hvor lang tid som er brukt. 

Hva bruker Nasjonalt ID-senter personopplysningene til?

Nasjonalt ID-senter bruker opplysningene på gruppenivå til å hente ut data om brukertilfredshet, antall brukere av e-læringskursene og hvilke virksomheter brukerne kommer fra. Dataene oppbevares for at vi skal kunne analysere bruken og tilfredsheten av våre kurs.

Lagring av opplysninger på individnivå gjør at vi kan ta vare på kurshistorikken for å gi brukerne oversikt over egne påbegynte og fullførte kurs. Det gjør at du kan fortsette på et kurs du har begynt på ved en tidligere pålogging. Data på individnivå er også en forutsetning for å kunne kontrollere om du har gjennomført eventuelle obligatoriske kurs (for eksempel forberedelser til klasseromskurs).

Dataene blir også brukt til å utarbeide statistikk og analyser.

Ved å akseptere vilkårene i samtykkeerklæringen, godtar du også at Nasjonalt ID-senter kan benytte e-postadressen din til å sende deg informasjon om kurs og påminnelser om ikke-fullførte kurs.

Kan opplysningene slettes?

Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake, og be om at personopplysningene dine skal slettes. Ønsker du at vi skal slette deg, sender du en e-post til postmottak@nidsenter.no. Merk henvendelsen med «Slett meg».

En gang i året foretar vi en gjennomgang av brukerdatabasen vår. Dersom du som bruker av våre tjenester ikke har logget deg inn på ett år eller mer, vil du motta en e-post hvor vi oppfordrer deg til å gjøre dette dersom du fortsatt ønsker å benytte deg av våre tjenester. Dersom du ikke gjør dette, vil brukeren din bli slettet fra våre systemer etter 14 dager, jf. personvernforordningen art. 17.

Har du ellers noen spørsmål om bruksvilkårene eller dataene vi lagrer om deg, kan du ta kontakt med postmottak@nidsenter.no.

Hvor behandles personopplysningen dine og hvem har tilgang til disse?

Personopplysningene blir behandlet i på driftsplattformene Microsoft Azure og Basefarm som administreres av våre leverandører Visma Consulting og eFaktor.  Leverandørene benytter sin tilgang kun til drift og vedlikehold av våre tjenester.

Internt i Nasjonalt ID-senter er dataene tilgjengelige for medarbeiderne som har ansvar for statistikk og rapportering på bruk av e-læringskursene, i tillegg til medarbeidere med redaktørrolle og portaldrift. Personopplysningene dine kan derfor også bli behandlet i Nasjonalt ID-senters arkiv- og saksbehandlingssystem (i dag Public 360).

I enkelte tilfeller vil vi kunne gi ut data på både gruppe- og individnivå til virksomheten du er ansatt i. På forespørsel kan vi gi tre typer rapporter til aktuelle ledere eller opplæringsansvarlige:

  1. Rapport med tall på gruppenivå over antall brukere av et eller flere kurs (per virksomhet).
  2. Rapport på gruppenivå over bruksmønster (personopplysninger holdes anonymt).
  3. Rapport på individnivå over hvilke brukere som har gjennomført ett eller flere kurs.

Revidert juni 2023