Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Vi har revidert samtykkeerklæringen for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger. Både eksisterende og nye brukere må godkjenne denne samtykkeerklæringen for å få tilgang til lukket del av www.nidsenter.no.

Sidene du logger deg inn på nå, inneholder taushetsbelagt informasjon. Du må akseptere vilkårene i denne samtykkeerklæringen for å få tilgang til portalens lukkede del, herunder e-læringskurs og læringsplattform. 

Informasjonen fra portalens lukkede del må ikke misbrukes eller deles med uvedkommende.

Du plikter å behandle brukernavn og passord konfidensielt, låse skjermen når du forlater datamaskinen og ellers oppbevare dokumentene du eventuelt har hentet ut på en forsvarlig måte.

Hvilke personopplysninger gir du fra deg?

For å få tilgang til vår portals lukkede del, herunder ID-basen og e-læringskurs, må du registrere navn og e-postadresse ved første innlogging. For å kunne bruke e-læringskursene til Nasjonalt ID-senter, må noen i tillegg oppgi arbeidssted (distrikt, særorgan e.l.).

Hvilke personopplysninger lagrer vi?

Vi lagrer e-postadressen din, og for noen, også arbeidssted (distrikt, særorgan o.l.).

Vi lagrer opplysninger om bruksmønstre, altså hvem som har gjennomført hvilke kurs, hvor mye av kurset som er gjennomført og hvor lang tid som er brukt. 

Hva bruker Nasjonalt ID-senter personopplysningene til?

Nasjonalt ID-senter bruker opplysningene på gruppenivå til å hente ut data om brukertilfredshet, antall brukere av e-læringskursene og hvilke virksomheter brukerne kommer fra. Dataene oppbevares for at vi skal kunne analysere bruken av våre kurs.

Lagring av opplysninger på individnivå gjør at vi kan ta vare på kurshistorikken for å gi brukerne oversikt over egne påbegynte og fullførte kurs. Det gjør at du kan fortsette på et kurs du har begynt på ved en tidligere pålogging. Data på individnivå er også en forutsetning for å kunne kontrollere om du har gjennomført eventuelle obligatoriske kurs (for eksempel forberedelser til klasseromskurs).

Dataene blir også brukt til å utarbeide statistikk og analyser.

Ved å akseptere vilkårene i samtykkeerklæringen, godtar du også at Nasjonalt ID-senter kan benytte e-postadressen din til å sende deg informasjon om kurs og påminnelser om ikke-fullførte kurs.

Kan opplysningene slettes?

Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake, og personopplysningene kan slettes. Ønsker du at vi skal slette deg, sender du en e-post til postmottak@nidsenter.no. Merk henvendelsen med «Slett meg».

Har du ellers noen spørsmål om bruksvilkårene eller dataene vi lagrer om deg, kan du ta kontakt med postmottak@nidsenter.no.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret på driftsplattformene Microsoft Azure og Basefarm som administreres av våre leverandører Visma Consulting og eFaktor. Disse leverandørene benytter sin tilgang kun til drift og vedlikehold av våre tjenester.

Internt i Nasjonalt ID-senter er dataene tilgjengelige for medarbeiderne som har ansvar for statistikk og rapportering på bruk av e-læringskursene, i tillegg til medarbeidere med redaktørrolle og portaldrift.

I enkelte tilfeller vil vi kunne gi ut data på både gruppe- og individnivå til virksomheten du er ansatt i. På forespørsel kan vi gi tre typer rapporter til aktuelle ledere eller opplæringsansvarlige:

  1. Rapport med tall på gruppenivå over antall brukere av et eller flere kurs (per virksomhet).
  2. Rapport på gruppenivå over bruksmønster (personopplysninger holdes anonymt).
  3. Rapport på individnivå over hvilke brukere som har gjennomført ett eller flere kurs.

Revidert juli 2018