Referansedatabaser for dokumenter inneholder eksempler på ekte ID-, reise- eller underlagsdokumenter som kan benyttes for sammenligning. De fleste databasene som benyttes i utlendingsforvaltningen finnes på internett og gir detaljert informasjon om hvordan de ulike dokumentene skal se ut, detaljer om sikkerhetselementer osv.

Les mer om hver enkelt database nedenfor.

Andre ressurser: