Referansedatabasar for dokument inneheld eksempel på ekte ID-, reise- eller underlagsdokument som kan nyttast til samanlikning. Dei fleiste databasane som vert nytta i utlendingsforvaltninga finnast på internett og gjev detaljert informasjon om korleis dei ulike dokumenta skal sjå ut, detaljar om tryggingselement, osv.

Les meir om kvar einskild database nedanfor.

Andre ressurser: