Arrangement og webinarer

Her finner du videoer og presentasjoner fra Nasjonalt ID-senters ID-webinarer og frokostmøter.

Nasjonalt ID-senters ID-webinarer og frokostseminarer retter seg mot deg som jobber i politiet eller utlendingsforvaltningen.

For å få tilgang til innholdet på denne siden, må du registrere deg som bruker og logge inn. Innholdet som er tilgjengelig her, avhenger av hvilken organisasjon du tilhører.