Misbruk av ID-dokumenter 2020 (offentlig versjon)

misbrukte_dokumenter_2020_169x239.jpgNasjonalt ID-senter har samlet inn og analysert nye tall for misbrukte identitets- og underlagsdokumenter for 2020. Rapporten forteller om dokumentutvikling i Norge samt om misbrukte, norske dokumenter i utlandet. 

Rapporten kan lastes ned her (PDF, 2,1Mb).

Landrapporter

Du må logge deg på for å lese enkelte av disse rapportene.

Identitet: Irakere i Norge

Identitet: Irakere i Norge

Identitetsvurderinger i Somaliasaker

Identitetsvurderinger i Somaliasaker

Misbruk av ID-dokumenter

Misbruk av nordiske pass ved reiser

Misbruk av nordiske pass ved reiser utenfor Schengen-området

Denne rapporten tar for seg misbruk av danske, finske, norske og svenske ID-dokumenter i perioden 2010 til og med tredje kvartal 2018 ved forsøk på innreise til Storbritannia. 

Tøyen, Råde og Kirkenes høsten 2015

Evaluering av ID-arbeidet på Tøyen, Råde og i Kirkenes høsten 2015Nasjonalt ID-senter har evaluert ID-arbeidet under de store asylankomstene høsten 2015.

Misbruk av ID-dokumenter 2019

Misbruk av ID-dokumenter 2019

Nasjonalt ID-senters rapport over misbrukte ID-dokumenter viser en kraftig nedgang i registert avdekket dokumentmisbruk blant utlendinger. Les mer om hvordan utviklingen har vært i denne rapporten. 

Misbruk av ID-dokumenter 2018

Misbruk av ID-dokumenter 2018Misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og andre europeiske land de siste årene. I denne rapporten finner du mer om hvordan utviklingen har vært i perioden 2012 til 2018.

Misbruk av ID-dokumenter 2017

Misbrukte ID-dokumenter 2017Nasjonalt ID-senters gjennomgang av misbrukte ID-dokumenter viser et fall i antall misbrukte dokumenter i perioden 2016 til 2017. Les mer i 2017-rapporten her. 

Misbruk av ID-dokumenter 2016

Misbruk av ID-dokumenter 2016.Utlendingers misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og andre europeiske land de siste årene. Hvert år gir Nasjonalt ID-senter ut statistikk på dette, og her er tallene fra 2016.

Misbruk av ID-dokumenter 2015

Misbruk av ID-dokumenter 2015Denne rapporten gir et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i 2012-2015, og misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Misbruk av ID-dokumenter 2014

Misbruk av ID-dokumenter 2014Denne rapporten gir et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i 2012-2014, og misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Misbruk av ID-dokumenter 2013

Misbruk av ID-dokumenter 2013.Analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter og statistikk over misbruk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2013.

Misbruk av ID-dokumenter 2012

Misbruk av ID-dokumenter 2012Analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter og statistikk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2012.

Om Nasjonalt ID-senter

Brukerundersøkelsen 2017

Brukerundersøkelsen 2017Nasjonalt ID-senter har gjennomført en brukerundersøkelse for å få en kjennskap til om vi leverer de tjenestene brukerne våre forventer. Vi ønsket blant annet å få tilbakemelding på hva brukerne mener om innholdet i leveransene våre, metodene vi har utviklet, innholdet i opplæringen vi tilbyr og hjelpemidlene vi utvikler. 

ID-rapporten 2016

ID-rapporten 2016Magasin utgitt i forbindelse med ID-dagen 2016. Her kan du blant annet lese mer om vår nye seksjon ID-skolen, Nasjonalt ID-senters satsing på andrelinjeutdanning på ID i Norge, utviklingen innen misbrukte dokumenter i 2015, arbeidet med ID-nettverket og hvorfor utlendingsforvaltningen bør ta i bruk ansiktsdataene som finnes i databaser. 

ID-rapporten 2015

ID-rapporten 2015

Årets utgave av Nasjonalt ID-senters magasin som utgis i forbindelse med ID-dagen. Her kan du blant annet lese om hvordan flyktningstrømmen påvirker ID-arbeidet.

ID-rapporten 2014

ID-rapporten 2014

Magasin utgitt i forbindelse med ID-dagen 2014. Her kan du blant annet lese om hvordan ID-arbeidet i Norge ser ut.

Nasjonalt ID-senter 2013

Nasjonalt ID-senter 2013 Vi tar temperaturen på ID-Norge og oppsummerer året for Nasjonalt ID-senter.

Behov for felles innsats

Behov for felles innsats

Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. Oxford Research har på oppdrag fra UDI utført en studie av Skatteetatens, NAVs og Finansnæringens identitetsproblematikkog identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. Utredningen er utført av Oxford Research i samarbeid med Førsteamanuensis Helene I. Gundhus ved Politihøgskolenog dr. juris Terje Einarsen. 

Nasjonalt ID-senter deltok i referansegruppen sammen med representanter fra Utlendingsdirektoratet, Politiets Utlendingsenhet (PU), Finansnæringen, Skatteetaten og Arbeidsogvelferdsetaten/NAV.

Evaluering av andre etater

Kartlegging av ID-arbeid (del 1): Politi og utenriksstasjoner

Kartlegging av ID-arbeid, delrapport 1 Delrapport hvor ID-arbeidet i politiet og hos utenriksstasjonene evalueres (2013). Første av totalt fire rapporter.

Kartlegging av ID-arbeid (del 2): Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet

Kartlegging av ID-arbeid, delrapport 2

Andre av totalt fire rapporter som ser nærmere på ID-arbeidet i Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet. Utgitt 2014.

Kartlegging av ID-arbeid (del 3): Østfinnmark politidistrikt og Utlendingsnemnda

Kartlegging av ID-arbeid, delrapport 3

Delrapport 3 av Nasjonalt ID-senters karlegging av ID-arbeid. Utgitt 2014.

Kartlegging av ID-arbeid (sluttrapport)

Kartlegging av ID-arbeid, sluttrapportSluttrapporten i Nasjonalt ID-senters arbeid med å kartlegge ID-arbeidet. I denne rapporten kommer vi med anbefalinger og forslag til fremtidig organisering av ID-arbeidet. Utgitt 2014.

Kartleggingsprosjektet 2011

Biometri

Biometri og identitet

Biometri og identitet Oversikt over utfordringer og nye muligheter for utlendingsforvaltningen. Utgitt 2013.

FaceIT - Ansiktsgjenkjenning i utlendingssaker

Pilotprosjekt med automatisert ansiktsgjenkjenning. Formålet er å finne ut om kvaliteten på bildene i utlendingsdatabasen er god nok for å benytte et ansiktsgjenkjenningsverktøy.

Dokumentkontroll

Du må logge deg på for å lese disse rapportene.