Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner, rapporter og høringssvar utarbeidet av Nasjonalt ID-senter. Noen av rapportene er unntatt offentlighet og krever pålogging.

Evaluering av ID-arbeid

Tøyen, Råde og Kirkenes høsten 2015

Evaluering av ID-arbeidet på Tøyen, Råde og i Kirkenes høsten 2015Nasjonalt ID-senter har evaluert ID-arbeidet under de store asylankomstene høsten 2015.

Misbruk av ID-dokumenter

Misbruk av ID-dokumenter 2016

Misbruk av ID-dokumenter 2016.Utlendingers misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og andre europeiske land de siste årene. Hvert år gir Nasjonalt ID-senter ut statistikk på dette, og her er tallene fra 2016.

Misbruk av ID-dokumenter 2015

Misbruk av ID-dokumenter 2015Denne rapporten gir et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i 2012-2015, og misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Misbruk av ID-dokumenter 2014

Misbruk av ID-dokumenter 2014Denne rapporten gir et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i 2012-2014, og misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Misbruk av ID-dokumenter 2013

Misbruk av ID-dokumenter 2013.Analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter og statistikk over misbruk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2013.

Misbruk av ID-dokumenter 2012

Misbruk av ID-dokumenter 2012Analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter og statistikk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2012.

Om Nasjonalt ID-senter

ID-rapporten 2016

ID-rapporten 2016Magasin utgitt i forbindelse med ID-dagen 2016. Her kan du blant annet lese mer om vår nye seksjon ID-skolen, Nasjonalt ID-senters satsing på andrelinjeutdanning på ID i Norge, utviklingen innen misbrukte dokumenter i 2015, arbeidet med ID-nettverket og hvorfor utlendingsforvaltningen bør ta i bruk ansiktsdataene som finnes i databaser. 

ID-rapporten 2015

ID-rapporten 2015

Årets utgave av Nasjonalt ID-senters magasin som utgis i forbindelse med ID-dagen. Her kan du blant annet lese om hvordan flyktningstrømmen påvirker ID-arbeidet.

ID-rapporten 2014

ID-rapporten 2014

Magasin utgitt i forbindelse med ID-dagen 2014. Her kan du blant annet lese om hvordan ID-arbeidet i Norge ser ut.

Brukerundersøkelsen 2017

Brukerundersøkelsen 2017Nasjonalt ID-senter har gjennomført en brukerundersøkelse for å få en kjennskap til om vi leverer de tjenestene brukerne våre forventer. Vi ønsket blant annet å få tilbakemelding på hva brukerne mener om innholdet i leveransene våre, metodene vi har utviklet, innholdet i opplæringen vi tilbyr og hjelpemidlene vi utvikler. 

Strategi 2015-18 - Veien til helhetlig ID-forvaltning

Nasjonalt ID-senters strategiplan for 2015-18.

Nasjonalt ID-senters strategi for perioden 2015 til 2018. Strategiplanen gir rammer og legger planer for hvordan Nasjonalt ID-senter vil jobbe fremover, til det beste for alle etater og organisasjoner som søker vår kompetanse og bistand.

Nasjonalt ID-senter 2013

Nasjonalt ID-senter 2013 Vi tar temperaturen på ID-Norge og oppsummerer året for Nasjonalt ID-senter.

Evaluering av andre etater

Kartlegging av ID-arbeid (del 1): Politi og utenriksstasjoner

Kartlegging av ID-arbeid, delrapport 1 Delrapport hvor ID-arbeidet i politiet og hos utenriksstasjonene evalueres (2013). Første av totalt fire rapporter.

Kartlegging av ID-arbeid (del 3): Østfinnmark politidistrikt og Utlendingsnemnda

Kartlegging av ID-arbeid, delrapport 3

Delrapport 3 av Nasjonalt ID-senters karlegging av ID-arbeid. Utgitt 2014.

Kartleggingsprosjektet 2011

Kartlegging av ID-arbeid (del 2): Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet

Kartlegging av ID-arbeid, delrapport 2

Andre av totalt fire rapporter som ser nærmere på ID-arbeidet i Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet. Utgitt 2014.

Kartlegging av ID-arbeid (sluttrapport)

Kartlegging av ID-arbeid, sluttrapportSluttrapporten i Nasjonalt ID-senters arbeid med å kartlegge ID-arbeidet. I denne rapporten kommer vi med anbefalinger og forslag til fremtidig organisering av ID-arbeidet. Utgitt 2014.

Biometri

Biometri og identitet

Biometri og identitet Oversikt over utfordringer og nye muligheter for utlendingsforvaltningen. Utgitt 2013.

FaceIT - Ansiktsgjenkjenning i utlendingssaker

Pilotprosjekt med automatisert ansiktsgjenkjenning. Formålet er å finne ut om kvaliteten på bildene i utlendingsdatabasen er god nok for å benytte et ansiktsgjenkjenningsverktøy.

Landrapporter

Du må logge deg på for å lese enkelte av disse rapportene.

Identitet: Irakere i Norge

Identitet: Irakere i Norge

Identitetsvurderinger i Somaliasaker

Identitetsvurderinger i Somaliasaker

Dokumentkontroll

Du må logge deg på for å lese disse rapportene.