Publikasjoner

Her finner du Nasjonalt ID-senters rapporter og publikasjoner.

Noen av Nasjonalt ID-senters rapporter er rettet mot utvalgte grupper av brukere, mens andre er unntatt offentlig. Du vil få tilgang til mer av innholdet på denne siden etter pålogging.