Opplæringstilbud

Førstelinjekurs

Førstelinjekurset gir en grunnleggende innføring i ID-kontroll. Dette kurset er for deg som jobber i det offentlig, og hvor du må ta stilling til om du har med rett person å gjøre eller ikke. Det passer til deg som jobber med adgangskontroll, skrankearbeid eller saksbehandling hvor identitet er viktig for sakens utfall.

Førstelinjekurset ved Nasjonalt ID-senter består av et digitalt kurs og et klasseromskurs.

I klasserommet tilbyr vi et praktisk kurs hvor vi går dypere inn i temaene teknisk dokumentkontroll og ansiktssammenligning. I kurset får du opplæring i bruk av lupe og UV-lykt, og du får øve deg på ekte og falske dokumenter. Videre får du en innføring i metode for ansiktssammenligning.

Det er et krav at du har gjennomført det digitale førstelinjekurset før du kan delta på klasseromskurset.

Digitalt førstelinjekurs (krever pålogging)

Andrelinjekurs

Nasjonalt ID-senter tilbyr andrelinjekurs med hovedfokus på teknisk dokumentkontroll. Andrelinjekurset er et tilbud for dere som

  • har en rådgivende funksjon overfor førstelinjen i egen virksomhet,
  • som har ansvar for opplæring av kolleger og nyansatte og
  • som må håndtere saker som førstelinjen ikke kan håndtere alene.

Søkere med disse arbeidsoppgavene vil bli prioritert når vi vurderer deltagere til andrelinjekurs.

Vi holder vanligvis to andrelinjekurs hvert år – ett om våren og ett om høsten. Kurset er en blanding av fysiske og digitale samlinger, og totalt må deltakerne sette av ca. 10 arbeidsdager fordelt over en to-måneders periode. De vil lære å gjøre grundigere taktiske og tekniske ID-vurderinger, hvordan de skal vurdere og presentere funnene i en rapport og hvordan de kan undervise i ID-kontroll og vedlikeholde ID-kompetansen i førstelinjen.

Andre opplæringstilbud

Vi kan til en viss grad tilpasse opplæringen til å dekke spesifikke behov eller gå i dybden på konkrete tema, og dersom vi har kapasitet kan vi også komme ut og gi praktisk veiledning på arbeidsplassen. ID-kontrollører med kompetanse på andrelinjenivå kan også søke om hospitering eller kortere utveksling hos oss.

Ta kontakt for å diskutere opplæringsmuligheter

 

Kommende kurs

Se i kalenderen for kommende kurs, webinarer og andre arrangementer.
Om ID-skolen

ID-skolen er en seksjon ved nasjonalt ID-senter.

Vi ser at det er stor variasjon i kompetansenivået til de som vurderer eller fastsetter ID, og at behovet for ID-opplæring er økende. Vi utvikler derfor opplæringsprodukter, informasjonsmateriell og opplæringspakker for alle som jobber med ID.