Opplæringstilbud

Førstelinjekurs

Nasjonalt ID-senter tilbyr e-læringskurs og filmer som dekker viktige temaer innen ID-kontroll, både på grunnleggende og avansert nivå. For å få tilgang må du opprette en brukerkonto på nettsiden vår og logge inn. Ansatte i offentlige institusjoner med ID-oppgaver vil automatisk få tilgang, mens andre organisasjoner kan søke om adgang.

Til e-læringsportalen (krever pålogging)

Førstelinjekurs

Førstelinjekurset gir en grunnleggende innføring i ID-kontroll for offentlig ansatte som trenger å vurdere identiteten til en person.

Kurset er for deg som jobber med adgangskontroll, skrankearbeid eller saksbehandling hvor identitet er avgjørende. Det består av både et digitalt kurs og et praktisk klasseromskurs, hvor klasseromskurset inkluderer opplæring i teknisk dokumentkontroll, ansiktssammenligning med bruk av verktøy som lupe og UV-lykt, samt praksis med ekte og falske dokumenter.

Det er et krav at du har gjennomført «Digitalt førstelinjekurs i ID-arbeid» før du kan delta på klasseromskurset.

Digitalt førstelinjekurs i ID-arbeid (krever pålogging)

Andrelinjekurs

Nasjonalt ID-senter tilbyr andrelinjekurs med hovedfokus på teknisk dokumentkontroll. Kurset er rettet mot dere som

  • har en rådgivende funksjon overfor førstelinjen i egen virksomhet.
  • som har ansvar for opplæring av kolleger og nyansatte og.
  • som må håndtere saker som førstelinjen ikke kan håndtere alene.

Søkere med disse arbeidsoppgavene vil bli prioritert. Vi holder vanligvis to kurs årlig, kombinerer fysiske og digitale samlinger over en to-måneders periode, med deltakerforpliktelse på ca. 10 arbeidsdager. Kurset gir innsikt i grundigere taktiske og tekniske ID-vurderinger, rapportering av funn og opplæring i ID-kontroll for førstelinjen.

Andre opplæringstilbud

Vi tilpasser opplæringen delvis etter behov og kan tilby veiledning på arbeidsplassen ved ledig kapasitet. ID-kontrollører på andrelinjenivå kan også søke om hospitering eller kortere utveksling hos oss.

Ta kontakt for å diskutere opplæringsmuligheter

 

Kommende kurs

Se i kalenderen for kommende kurs, webinarer og andre arrangementer.
Om ID-skolen

ID-skolen er en seksjon ved nasjonalt ID-senter.

Vi utvikler opplæringsprodukter, informasjonsmateriell og opplæringspakker for alle som jobber med ID.