Partnerskap for migrasjon

Partnerskap for migrasjon (PFM) er et samarbeidsprosjekt som eies av Justis- og beredskapsdepartementet og består av fagpersoner fra Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Nasjonalt ID-senter.
Publisert: 27.11.2023

Formålet med PFM er å styrke identitets- og migrasjonssamarbeidet mellom norsk utlendingsforvaltning og utenlandske myndigheter gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving.  

OBS: E-læringen er ikke tilgjengelig for alle brukere. Ta kontakt med Nasjonalt ID-senter for å søke om tilgang. E-læringen er i hovedsak tilgjengelig for samarbeidspartnere i PFM.

Hva vi tilbyr

PFM tilbyr læringsløp bestående av webinarer, e-læring og klasseromskurs innen identitets- og migrasjonsspørsmål. Læringsløpene er både teoretiske og praktiske og tilpasses etter behov.  

Til e-læringen (krever pålogging).

E-læringen består av fire moduler, hver med flere delmoduler. Alle modulene er på engelsk.

  1. Hva er identitet?
  2. Teknisk ID-kontroll
  3. Taktisk ID-kontroll
  4. Hvordan undervise andre
For mer informasjon

For mer informasjon om Partnerskap for migrasjon, ta kontakt med enten

  • Utenriksdirektoratet ved udi@udi.no eller din nærmeste ambassade.