Videoopptak

På denne siden finner du videoopptak fra Nasjonalt ID-senters arrangementer.

Opptak fra Nasjonalt ID-senters arrangementer retter seg mot deg som jobber i politiet eller utlendingsforvaltningen. Du må registrere deg som bruker og logge inn for å få tilgang til innholdet.