Velkommen til Nasjonalt ID-senter

Vi styrker arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge.

EU_visum_603x336pxl.jpg

Hvorfor stoler vi ikke like mye på alle pass?

Når vi skal avgjøre om et dokument er falskt, må vi vite hvordan et ekte skal se ut. Gode referanser er viktig. Men det er ikke nok.

biometriforum2012.jpg

Styrk ID-kompetansen gjennom samarbeid og fellesløsninger

Det er et stort antall offentlige og private ID-aktører i Norge – flere enn mange er klar over. Noen av disse har et internt opplæringstilbud på ID-feltet, og noen tilbyr også ID-opplæring til andre aktører.

Se vår presentasjonsvideo

Hva er ID-basen?

ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Her samles informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap om identitet.

ID-basen er et verktøy for utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige forvaltningsorgan til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identitet.

ID-basen finner du her