Velkommen til Nasjonalt ID-senter

Vi styrker arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge.

har_du_legitimasjon_555x334.jpg

Har du legitimasjon?

Lurer du på hva som er gyldig legitimasjon? Nasjonalt ID-senters ID-hjul gir deg svaret.

Fotografi som viser undersøkelse av ID-dokument

Lyst til å lære mer om ID?

Kunne du tenke deg å søke hospitering eller kortere utveksling hos oss? Les mer om hvilke muligheter som finnes i mobilitetsordningene ved Nasjonalt ID-senter.

Se vår presentasjonsvideo

Hva er ID-basen?

ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Her samles informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap om identitet.

ID-basen er et verktøy for utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige forvaltningsorgan til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identitet.

ID-basen finner du her