Velkommen til Nasjonalt ID-senter

Vi styrker arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge.

Bilde av et pass. Foto.

Bygger ID-kompetanse i offentlig sektor

Nasjonalt ID-senter styrker oppbyggingen av ID i offentlig sektor gjennom etableringen av en ny seksjon - ID-skolen. Her er mer om det vi kan tilby.

Fotografi som viser undersøkelse av ID-dokument

Få kontroll på restansene

Stor pågang gjør det nødvendig for utlendingsforvaltningen å tenke nytt i behandlingen av ID-saker.

Se vår presentasjonsvideo

Hva er ID-basen?

ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Her samles informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap om identitet.

ID-basen er et verktøy for utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige forvaltningsorgan til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identitet.

ID-basen finner du her