Velkommen til Nasjonalt ID-senter

Vi styrker arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge.

ansiktsprofil_555pxl.jpg

Ny bok fra Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter lanserer en ny bok om hva som kreves for å sikre bedre dokument- og personkontroll i utlendingsforvaltningen. Les mer om boken her.

IDrapporten2015_web_dobbeltsider-18.jpg

Lær mer om ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

Nasjonalt ID-senter arrangerer andrelinjekurs for deg som har spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll og som skal undervise førstelinjen i eget distrikt. Meld deg på kurs her!

Svendsen_Hanne.jpg

Bli med på ID-dagen 2016!

11. november 2016 holder Nasjonalt ID-senter sin årlige konferanse ID-dagen på Bristol Hotell i Oslo. Her kan du melde deg på konferansen.

listhaug_forsidebilde_555.jpg

Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Nasjonalt ID-senter

Torsdag 11. august 2016 fikk innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug selv anledning til å stifte nærmere bekjentskap med arbeidet Nasjonalt ID-senter gjør.

Se vår presentasjonsvideo

Hva er ID-basen?

ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Her samles informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap om identitet.

ID-basen er et verktøy for utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige forvaltningsorgan til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identitet.

ID-basen finner du her