EdisonTD

EdisonTD (Travel Documents) er ein database med informasjon om reisedokument og andre reisetilknytte dokument frå dei fleste landa i verda. Databasen er utvikla av nederlandske stryremakter i samarbeid med styremaktene i Canada, Australia, USA, Dei sameinte arabiske emirata (Dubai) og Noreg, og med Interpol. 

Innhaldet er tilgjengeleg på nederlandsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og arabisk.

EdisonTD sitt verifikasjonsnivå er gratis å bruka for alle som har internettilgong og krev ikkje pålogging. Du finn Edison her: http://www.edisontd.nl/

Lær korleis du brukar EdisonTD i dette e-læringskurset.

DISCS-brukarar har automatisk tilgong til EdisonTD sitt kontrollnivå, som gjev fleire bilete og meir informasjon enn EdisonTD sitt verifikasjonsnivå.