PRADO

Du finner PRADO her. Ønsker du å lære mer om hvordan du bruker PRADO kan dette e-læringskurset være til hjelp.

PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) er en database opprettet av Den europeiske unionens råd. Det er eksperter i EU-landene samt Norge, Island og Sveits som legger inn dokumentinformasjon. 

PRADO inneholder detaljert informasjon om ekte reise- og ID-dokumenter hovedsakelig fra EU, men også fra land utenfor EU. Informasjonen beskriver tekniske egenskaper ved dokumentene, en del av de viktigste sikkerhetselementene, samt dokumentenes gyldighet. Ikke alle dokumenter i EU finnes i PRADO per i dag, databasen blir oppdatert kontinuerlig.

PRADO er offentlig tilgjengelig og gratis å bruke, og retter seg blant annet mot arbeidsgivere, postvesen, banker og sikkerhetsselskaper. Det kreves ikke brukernavn og passord. Innholdet finnes på et stort antall språk, blant annet engelsk, svensk og dansk. Her finner du også en ordliste med dokumenttekniske begreper og undersøkelsesmetoder.