DISCS

DISCS (Document Information System Civil Status) er en web-basert referansedatabase utviklet av myndighetene i Nederland, Canada, Australia, De Forente Arabiske Emirater-Dubai, Danmark og Norge (Nasjonalt ID-senter). DISCS målsetning er å støtte verifisering av utenlandske og nasjonale dokumenter som inneholder informasjon om sivilstatus, identitet, nasjonalitet og andre forhold om dokumentets innehaver. DISCS inneholder bl.a. opplysninger om ekte og forfalskede underlagsdokumenter, blant annet identitetskort, fødsels-, vigsels- og dødsattester, statsborgerbevis m.m., samt førerkort. Igjennom DISCS får man også tilgang til EdisonTD.

Ansatte i norske offentlige organer, som kontrollerer dokumenter, kan søke om tilgang til DISCS.

Logg på for å søke om tilgang og lese mer.