DISCS

Logg inn i DISCS her 

DISCS (Document Information System Civil Status) er ein web-basert referansedatabase utvikls av styremaktene i Nederland, Canada, Australia, De Forente Arabiske Emirater-Dubai, Danmark og Noreg (Nasjonalt ID-senter). DISCS si målsetting er å støtta verifisering av utanlandske og nasjonale dokument som inneheld informasjon om sivilstatus, identitet, nasjonalitet og andre forhold om dokumentinnehavaren. DISCS inneheld m.a. opplysningar om ekte og forfalska underlagsdokument, mellom anna identitetskort, fødsels-, vigsels- og dødsattestar, statsborgarprov m.m., samt førarkort. Gjennom DISCS får ein òg tilgong til EdisonTD.

Tilsette i norske offentlege organ som kontrollerer dokument, kan søkja om tilgong til DISCS.

Logg inn for å lesa meir og søkja om tilgong.