iFADO

Søk om tilgang til iFADO

Har du glemt iFADO-passordet ditt kan du ta kontakt med oss for å få opprettet et nytt.

Logg inn i iFADO her (NB! Ved problemer med innlogging, forsøk først en annen nettleser. Ta kontakt med oss dersom problemet vedvarer.)

iFADO (intranet False and Authentic Documents Online) eies og drives av Den europeiske unionens råd, og opplysningene i iFADO publiseres av medlemslandene i EU, samt Island, Norge og Sveits.

iFADO inneholder den viktigste informasjonen om sikkerhetsdetaljer i ekte ID- og reisedokumenter samt visum og stempelavtrykk, hovedsaklig fra EU-/EØS-land, men også fra land utenfor EU. Det publiseres også alerts om falske dokumenter. Hvert medlemsland har ansvar for sitt lands egne dokumenter, mens tredjelands dokumenter blir fordelt etter behov og kapasitet. Kripos er nasjonalt kontaktpunkt for iFADO i Norge.

Tilgang til og bruk av iFADO er gratis, men det kreves innlogging med brukernavn og passord. Nasjonalt ID-senter kan tildele brukernavn og passord til de i utlendingsforvaltningen som kan dokumentere behov for tilgang.

Logg inn for å lese mer og søke om tilgang.