ID-dokument

Fysiske dokumenter spiller en sentral rolle når identitet skal avklares. Det er viktig at førstelinjen tilføres verktøyene og kunnskapen som kreves for å kunne avsløre falske dokumenter på et tidligst mulig stadium. Samtidig har vi et ansvar for å bidra til at de som fremviser ekte dokumentasjon blir trodd.

I takt med at reise- og identitetsdokumenter blir sikrere, blir de som forfalsker stadig mer kompetente og ressurssterke. Dette stiller store og kontinuerlige krav til den som skal kontrollere.

ID-Dokument skal gjennom metodeutvikling, koordinering, veiledning og utdanning bidra til å løfte den samlede innsatsen mot dokumentmisbruk.

Vi har etablert et dokumentteknisk laboratorium på et høyt internasjonalt tredjelinjenivå. De laboratorietekniske mulighetene er avstemt med øvrige nasjonale fagmiljøer, og er tilgjengelige for dokumentgranskere innen utlendingsforvaltningen og politiet. Vi arrangerer jevnlig kurs og seminarer og ønsker å være en naturlig faglig møteplass. Vi vil være en naturlig “sparringpartner” for faglige utfordringer og et bindeledd til andre aktuelle fagmiljøer i inn- og utland.

Dokumentlaboratoriet foretar ekthetsvurderinger av alle typer reise- identitets og underliggende dokumenter, etter avtale med de ulike samarbeidspartnere. Våre dokumentganskere utarbeider trend- og trusselvurderinger, basert på informasjon generert fra egen dokumentgransking og fra samarbeidspartnere i inn- og utland.

ID-Dokumentseksjonen jobber også med å bygge opp en betydelig referansesamling som omfatter fysiske dokumenter samt teknisk og administrativ informasjon om ekte og falske dokumenter fra hele verden. Et viktig ledd i dette arbeidet er å vurdere og beskrive notoriteten til det enkelte dokument.

Sommeren 2013 ble åtte nyutdannede dokumentgranskere uteksaminert fra Nasjonalt ID-senters toårige spesialistutdannelse. Det bidrar til styrket spisskompetanse og gjør Nasjonalt ID-senter til ett av landets fremste ekspertorgan på identitet.

Vi er representert i EUs Working Party on Frontiers/False Documents og European Document Experts Working Group (EDEWG), under European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).