Hva er ID-nettverket?

 

ID-nettverket arbeider for en mer helhetlig ID-forvaltning i Norge og er ett av fire satsningsområder hos Nasjonalt ID-senter. Nettverket ble etablert i september 2013, og Nasjonalt ID-senter er sekretariat for nettverket. ID-nettverket møtes en gang hvert halvår.

ID-nettverket omfatter 18 etater og organisasjoner. Nettverket er en møteplass for erfaringsutvekslinger, dialog og samarbeid, og skal sørge for nyttig kunnskapsoverføring om utfordringer, strategier og tiltak innen ID .

Nettverkets mål er
  • Arbeide for en helhetlig ID-forvaltning i Norge, for å forebygge kriminalitet og dermed redusere trusselen mot velferdsstaten
  • Styrke kompetanse, samarbeid og kommunikasjon innen ID-arbeid, herunder e-ID, både innen og mellom offentlig og privat sektor
  • Stimulere til læring og utviklingsarbeid innen identitetsarbeidet på flere nivåer i sektorene