Tilgjengelighetserklæring

Nasjonalt ID-senter har utarbeidet en tilgjengelighetserklæring i samsvar med kravene til universell utforming.