ID-skolen

Det er stor variasjon i kompetansenivået til de som vurderer eller fastsetter ID, og behovet for ID-opplæring er økende. ID-skolen tilbyr opplæring til sentrale ID-aktører, og jobber for felles standarder for kompetansekrav for de som jobber med ID.

Førstelinjekurs

Vi tilbyr grunnkurs i ID-kontroll på førstelinjenivå. Se her for våre opplæringstilbud.

Andrelinjekurs

Vi tilbyr også opplæring i ID-kontroll for personer som skal jobbe med identitetsvurderinger og ID-kontroll på andrelinjenivå. Se her for informasjon om våre andrelinjekurs.

E-læring

Vi tilbyr mange ulike e-læringskurs og filmer om ID-kontroll. Se her for vår e-læringsportal (krever pålogging)

Andre tilbud fra ID-skolen

    • spesialtilpassede opplæringer, som for eksempel egne kurs for Statens vegvesen, Politihøgskolen, Utrykningspolitiet og UD
    • lære- og informasjonsmateriell