ID-skolen

Det er stor variasjon i kompetansenivået til de som vurderer eller fastsetter ID, og behovet for ID-opplæring er økende. ID-skolen tilbyr opplæring til sentrale ID-aktører, videreutvikler opplærings­tilbudet, og jobber for felles standarder for kompetansekrav for de som jobber med ID.

ID-skolen tilbyr

  • klasseromkurs på førstelinjenivå tilpasset målgruppe og nivå
  • kurs på andrelinjenivå for små grupper av spesialister
  • spesialtilpassede opplæringer, som for eksempel egne kurs for påtalejurister, Statens vegvesen, Politihøgskolen, Utrykningspolitiet og UD.
  • e-læring og andre digitale verktøy
  • lære- og informasjonsmateriell
  • ordninger for hospitering og kortere utveksling