Våre samarbeidspartnere

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet, og er et resultat av et samarbeid mellom sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv, personvern og akademia.

Informasjon om hvilke partnere som deltar i samarbeidet.

Mer informasjon om Senter for cyber- og informasjonssikkerhet.

Oversikt over Nasjonalt ID-senters internasjonale samarbeid finner du her.