Biometriske system i utlendingsforvaltningen

Det er etablert nasjonale og Schengenbaserte biometridatabaser for bruk i ID-kontroll av utlendinger. Grunnlaget for søk i de ulike databasene avhenger av i hvilken sammenhengen kontrollen blir utført.

Du har adgang til å gjøre søk i:

SIS

Du har adgang til å søke alfanumerisk, for eksempel etter navn eller fødselsdato, i SIS, og eventuelt foreta en manuell sammenligning av bilder og fingeravtrykk, jf. SIS-loven § 12 første ledd bokstav c), i samsvar med SIS-forordningen art. 27 nr. 3. 

SIS-forordningen åpner for at fingeravtrykk kan brukes til biometrisk identifisering når det blir teknisk mulig, jf. art. 22 bokstav b) og bokstav c). Relevant applikasjon for SIS er BIOMETRA.

VIS

Du har adgang til å gjøre søk i VIS for identifisering, jf. VIS-forordningen art. 15. Søk gjøres i NORVIS.