Biometriske system i utlendingsforvaltningen

Det er etablert nasjonale og Schengenbaserte biometridatabaser for bruk i ID-kontroll av utlendinger. Grunnlaget for søk i de ulike databasene avhenger av i hvilken sammenhengen kontrollen blir utført.

Du har adgang til å gjøre søk i:

Schengenstandardiserte oppholdskort

Du har adgang til å benytte informasjon i Schengenstandardisert oppholdskort for verifisering av person opp mot fingeravtrykk i kort, jf. utlendingsloven § 100 b første ledd.

SIS

Du har adgang til å søke alfanumerisk, for eksempel etter navn eller fødselsdato, i SIS, og eventuelt foreta en manuell sammenligning av bilder og fingeravtrykk, jf. SIS-loven § 12 første ledd bokstav c), i samsvar med SIS-forordningen art. 27 nr. 3. 

SIS-forordningen åpner for at fingeravtrykk kan brukes til biometrisk identifisering når det blir teknisk mulig, jf. art. 22 bokstav b) og bokstav c). Relevant applikasjon for SIS er BIOMETRA.

Utlendingsregisteret

Du som er ansatte i politiet har adgang til å gjøre søk i utlendingsregisteret for identifisering, jf. utlendingsloven § 100 jf. § 18-1 bokstav a, c og d jf. utlendingsforskriften § 18-3. Søk gjøres i applikasjonen BIOMETRA. Vær oppmerksom på at det ikke er søkemulighet fra utenriksstasjonene.