Biometriske system i utlendingsforvaltningen

Det er etablert nasjonale og Schengenbaserte biometridatabaser for bruk i ID-kontroll av utlendinger. Grunnlaget for søk i de ulike databasene avhenger av i hvilken sammenhengen kontrollen blir utført.

Du har adgang til å gjøre søk i:

Eurodac (kun lagring)

Du ikke har adgang til å gjøre søk i EURODAC, jf. EURODAC-forordningen art 15. jf. 14 (1). Du skal likevel overføre og lagre data i EURODAC for etterfølgende sammenligning av fingeravtrykk. BIOMETRA benyttes til dette.

Schengenstandardiserte oppholdskort

Du har adgang til å benytte informasjon i Schengenstandardiserte oppholdskort for verifisering av person opp mot fingeravtrykk i kort, jf. utlendingsloven § 100 b første ledd jf. § 15.

SIS

Du har adgang til å søke alfanumerisk, for eksempel etter navn eller fødselsdato, i SIS, og eventuelt foreta en manuell sammenligning av bilder og fingeravtrykk, jf. SIS-loven § 12 første ledd bokstav c), i samsvar med SIS-forordningen art. 27 nr. 3. 

SIS-forordningen åpner for at fingeravtrykk kan brukes til biometrisk identifisering når det blir teknisk mulig, jf. art. 22 bokstav b) og bokstav c). Relevant applikasjon for SIS er BIOMETRA.

Utlendingsregisteret

Du har adgang til å gjøre søk i utlendingsregisteret for identifisering, jf. utlendingsloven § 15 tredje ledd. Applikasjonen BIOMETRA benyttes til søk.

VIS

Du har adgang til å gjøre søk i VIS gjennom NORVIS. Du kan gjøre søk for verifisering, jf. VIS-forordningen art. 18, og for identifisering, jf. VIS-forordningen art. 20.