Biometriske system i utlendingsforvaltningen

I utlendingsforvaltningen er det flere applikasjoner og databaser du kan benytte i ditt arbeid, avhengig av hva slags søknad du skal behandle eller hvilken type kontroll du skal gjennomføre.