Biometriske system i utlendingsforvaltningen

Det er etablert nasjonale og Schengenbaserte biometridatabaser for bruk i ID-kontroll av utlendinger. Grunnlaget for søk i de ulike databasene avhenger av i hvilken sammenhengen kontrollen blir utført.

Du har adgang til å gjøre søk i:

Eurodac

Du har adgang til å søke i EURODAC for identifisering, jf. EURODAC-forordningen art. 9. Et slikt søk gjøres i applikasjonen BIOMETRA.

SIS

Du har adgang til å søke alfanumerisk, for eksempel etter navn eller fødselsdato, i SIS, og eventuelt foreta en manuell sammenligning av bilder og fingeravtrykk, jf. SIS-loven § 12 første ledd bokstav c), i samsvar med SIS-forordningen art. 27 nr. 3. 

SIS-forordningen åpner for at fingeravtrykk kan brukes til biometrisk identifisering når det blir teknisk mulig, jf. art. 22 bokstav b) og bokstav c). Relevant applikasjon for SIS er BIOMETRA.

Utlendingsregisteret

Du har adgang til å gjøre søk i utlendingsregisteret for identifisering, jf. utlendingsloven § 100 jf. utlendingsforskriften § 18-1 bokstav a og b jf. § 18-3. Et slikt søk gjøres i applikasjonen BIOMETRA.

VIS

Du har adgang til å gjøre søk i VIS for identifisering, jf. VIS-forordningen art. 21 og 22. Et slikt søk gjøres i applikasjonen NORVIS.