Har du spørsmål om ID-dokumenter?

Referansedatabasene kan være et nyttig sted å starte letingen dersom du har spørsmål som har med ID-dokumenter å gjøre. Her kan du lese mer om hvilke databaser som er tilgjengelig og hvordan du får tilgang.
Publisert: 14.06.2021
A UK Birth Certificate, Death Certificate and Will

(Illustrasjonsbilde: Getty Images/iStockphoto).

Referansedatabasene inneholder en mengde detaljerte opplysninger om ID-, reise- eller underlagsdokumenter som kan være til stor hjelp. Her finner du en kort oversikt over hvilke referansedatabaser som er tilgjengelige og mer om hva som må til for å få tilgang til dem.

PRADO er en database opprettet av Den europeiske unionens råd og inneholder detaljert informasjon om ekte reise- og ID-dokumenter, hovedsaklig fra EU. I denne databasen finner du beskrivelser av egenskaper ved dokumentene, noen av de viktigste sikkerhetselementene samt dokumentenes gyldighet. Databasen er offentlig tilgjengelig og gratis å bruke, og retter seg mot arbeidsgivere, postvesen, banker og sikkerhetsselskaper. 

Mer om PRADO finner du her.

EdisonTD er en annen, åpen database som inneholder informasjon om reisedokumenter og andre reise-relaterte dokumenter fra de fleste land i verden. Basen krever altså ingen pålogging for å kunne benyttes, og er utviklet av nederlandske myndigheter i samarbeid med myndighetene i Canada, Australia, USA, De forende arabiske emirater, Norge og Interpol.

Mer om EdisonTD her.

iFADO er en base som eies og drives av Den europeiske unionens råd og som tilbyr viktig informasjon om sikkerhetsdetaljer i ekte ID- og reisedokumenter samt visum og stempelavtrykk, hovedsaklig fra EU-/EØS-land, men også fra land utenfor EU. Tilgang til og bruk av iFADO er gratis, men det kreves innlogging med brukernavn og passord. Nasjonalt ID-senter kan tildele brukernavn og passord til de i utlendingsforvaltningen som kan dokumentere behov for tilgang.

Du kan lese mer om iFADO og hvordan du går frem for å få tilgang her.

(Illustrasjonsbilde: Getty Images/iStockphoto).

DISCS er en web-basert referansedatabase utviklet av myndighetene i Nederland, Canada, Australia, De Forente Arabiske Emirater-Dubai og Norge (Nasjonalt ID-senter). Databasen inneholder blant annet opplysninger om ekte og forfalskede underlagsdokumenter, blant annet identitetskort, fødsels-, vigsels- og dødsattester, statsborgerbevis m.m., samt førerkort. DISCS krever innlogging med brukernavn og passord.

Les mer om hvordan du går frem for å få tilgang til DISCS her.

ID-basen er Nasjonalt ID-senters egen database som inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Den samler informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap som omhandler identitet. Verktøyet er til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identitet. 

Du som er registrert bruker på nidsenter.no og jobber i Politiet, UDI, UD, UNE, Landinfo, Skatteetaten, NOKUT eller Statens vegvesen har tilgang til ID-basen ved innlogging.

Les mer om ID-basen her.

Samlesiden for alle referansedatabasene finner du her.