NID-konferansen 2012

18. april holdt NID sitt første av det som kommer til å være årlige konferanser innen feltet ID-kunnskap. Temaet i år var biometri og identitet, og ti foredragsholdere sørget for et faglig spennende program.
Publisert: 19.04.2012
Tveitan_2012.jpg

Vi ønsket å samle alle med profesjonell interesse for fagområdet biometri og identitet, og vi ble raskt fullbooket. Hele 130 personer fra offentlig forvaltning, forskningsmiljø og det private næringsliv deltok på konferansen, og spennet i interesser og bakgrunn speilet variasjonen blant foredragsholderne. Resultatet var gode spørsmål og kommentarer fra deltakerne og interessante diskusjoner rundt bordene i lunsjpausen.

Tom Halvorsen fra Justis- og beredskapsdepartementet innledet og hjalp oss å holde tidsskjemaet. Senere på dagen fortalte han oss om status i dag når det gjelder biometri, blant annet Schengens VIS-system for visumsøkere.

Første innleder var Christoph Busch fra Høgskolen i Gjøvik, der Norwegian Biometrics Lab ble opprettet i 2011. Han introduserte oss til ulike biometriske metoder og hvordan det kan brukes i stedet for, eller i tillegg til, metoder som passord og nøkler. Busch viste også til eksempler fra for eksempel India, som nå har verdens største biometriske database for nasjonale identitetskort.

Dag Wiese Schartum fra Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo snakket om det juridiske rammeverket som finnes i Norge når det gjelder biometri, og om problemer knyttet til privatlivets fred og beskyttelse av informasjonen som blir tatt opp. Deretter ga Christian Meyer fra Norsk senter for informasjonssikring oss mange fakta om ID-tyveri og datakriminalitet, og refererte også til norske undersøkelser om holdninger til biometri. Vi fikk blant annet vite at 81 prosent av befolkningen sier de er villige til å identifisere seg ved hjelp av biometri.

Kristian Honkanen fra firmaet Gemalto, som utvikler produkter innen digital sikkerhet, fortalte oss om ulike ID-prosjekter. Han fokuserte særlig på automatisert grensekontroll, som nå skal testes på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bendik Mjaaland fra firmaet Accenture, som blant annet holder på med et ansiktsgjenkjennelsesprosjekt kalt Face-in-the-Crowd, fortalte om dette prosjektet. Han tok også for seg en del av de motforestillingene mot biometri som han møter i sitt arbeid. Sammen med Datatilsynets Atle Årnes’ foredrag om personvern, personopplysningsloven, muligheter til misbruk og problemer relatert til lagring og sletting av data rett etter, ble det en god meningsutveksling som fortsatte inn i lunsjen.

Etter pausen tok Richard Rinkens fra EU-kommisjonen for seg biometri slik det blir brukt i Schengen i dag, blant annet Schengens VIS-system. Dette systemet ble satt i verk fra 11. oktober 2011 og betyr at det blir tatt fingeravtrykk av alle visumsøkere til Schengenområdet.

Tilslutt tok Sule Yildirim Yayilgan og Kamer Vishi fra Høgskolen i Gjøvik for seg bruk av biometri i en annen kontekst, nemlig under større sportsarrangement som Birkebeinerrennet eller de Olympiske Leker. Til sammen utgjorde foredragene et spennende overblikk over temaet og tok opp mange relevante problemstillinger når det gjelder biometri og identitet.

Program fra konferansen finner du her.

Presentasjoner fra konferansen:

Christop Busch

Dag Wiese Schartum

Christian Meyer

Kristian Honkanen

Atle Årnes

Tom Halvorsen

Sule Yildirim Yayigan og Kamer Vishi

Tom Fjæstad