Hvorfor behandler Nasjonalt ID-senter personopplysningene mine?

Published: 8/18/2021

Brukere av våre ID-faglige tjenester og opplæringstilbud

Vi behandler personopplysninger om deg som bruker av våre tjenester og opplæringstilbud for å gi deg best mulig brukertilpassede tjenester og opplæring og for å hente ut statistikk som dokumenterer bruk av tjenestene. Vi behandler også informasjon om hvordan besøkende på fagportalen www.nidsenter.no bruker nettstedet. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

 

Forvaltningssaker om dokumentundersøkelser og fremgangsmåter om ID-avklaringer

Vi behandler personopplysninger om deg som er utlending når vi mottar anmodning fra politiet, utlendingsforvaltningen og andre offentlige virksomheter om ekthetsundersøkelser av identitetsdokumenter, attester og andre dokumenter som kan bidra til å bekrefte din identitet eller når vi blir bedt om å gi råd om fremgangsmåter om ID-avklaring i en sak.

 

Statistikk og analyse

Nasjonalt ID-senter samarbeider med Kripos om å forebygge og avdekke ID-misbruk og utarbeidelse av årlige etterretningsrapporter. Etterretningsarbeidet innebærer behandling av personopplysninger om deg som er utlending og har en forvaltningssak og/eller straffesak under behandling hos myndighetene.

Nasjonalt ID-senter utarbeider egne statistikker og analyser om utbredelse og trender i ID-misbruk blant utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge. I dette arbeidet innhenter vi kun anonymiserte personopplysninger fra utlendigheter, politi og andre offentlige myndigheter.

 

Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om deg som er jobbsøker, for å administrere rekrutteringsprosessen og for å behandle søknaden.

 

Ansattopplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg som ansatt i Nasjonalt ID-senter for HR- og HMS-formål. Det innebærer å følge opp arbeidsavtalen og arbeidsgivers plikter i arbeidsmiljøloven, statsansattloven, hovedavtalen i staten, lov om Statens Pensjonskasse, folketrygdloven, skattebetalingsloven, bokføringsforskriften, politiloven og sikkerhetsloven.