Felles personvernombud for politietaten og personvernrådgiver i Nasjonalt ID-senter

Published: 8/18/2021

Nasjonalt ID-senter er en del politietaten, som har oppnevnt et felles personvernombud. De enkelte politidistriktene, særorganene og enhetene i politietaten har også en personvernrådgiver.

Om du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du ta kontakt med personvernrådgiver i Nasjonalt ID-senter, gina.synnove.andreassen@nidsenter.no, eller personvernombud i politietaten, personvernombud@politiet.no.