Personvernerklæring for Nasjonalt ID-senter

Personopplysninger er enhver form for informasjon som alene (direkte) eller sammen med andre opplysninger (indirekte) kan kobles til deg som person. Eksempler på personopplysninger er navn, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse, bilde, fingeravtrykk og DNA.

Nasjonalt ID-senter skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Personopplysningsloven og EUs personvernforordning er sentrale regelverk som gjelder for all behandling av personopplysninger ved Nasjonalt ID-senter.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer.