Januar 2024

Uke 3

Uke 2

Uke 1

Desember 2023

Uke 52

Uke 51

Uke 50

Uke 49

November 2023

Uke 48

Uke 47

Uke 46

Uke 45

Uke 44

Oktober 2023

Uke 43

Uke 42

Uke 41

Uke 40

September 2023

Uke 39

Uke 38

Uke 37

Uke 36

 

Innsyn i Nasjonalt ID-senters postjournal

Nasjonalt ID-senters saksdokumenter er offentlige med mindre det er gjort unntak i lov eller medhold av lov. Alle kan derfor kreve å få innsyn i det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak.

Når et saksdokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, må vi avslå krav om innsyn i disse opplysningene.

Innsyn i enkeltsaker

Nasjonalt ID-senter foretar dokumentundersøkelser, og gir råd om avklaring av identitet i utlendingssaker, på oppdrag fra utlendingsforvaltningen og andre offentlige og private aktører som utfører identitetskontroller.

Dokumenter i utlendingssaker er ikke oppført i offentlig postjournal. Utlendingssaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet er det ikke tillatt å gi ut informasjon i slike enkeltsaker. Når Nasjonalt ID-senter behandler anmodninger om dokumentundersøkelser og råd om identitetsavklaring i enkeltsaker, er det den aktuelle oppdragsgiver som mottar og besvarer forespørsel om innsyn i dokumentene som gjelder slike anmodninger.

Slik ber du om innsyn

Du sender forespørsel om innsyn til postmottak@nidsenter.no eller per post til

Nasjonalt ID-senter
Postboks 2091 Vika
0125 Oslo

Vi ber om at forespørselen oppgir eventuelt saksnummer. Dersom du oppgir en e-postadresse, kan vi sende dokumentene på e-post.

Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen 1-3 arbeidsdager.

Klage

Dersom du får avslag på innsyn, skal Nasjonalt ID-senter gi informasjon om retten til å klage, og om klagefristen. Nasjonalt ID-senter skal oppgi hjemmelen som gir grunnlaget for avslaget.

Nasjonalt ID-senter vurderer om klagen skal tas til følge, eller sendes videre til klageorgan. Hvis vi opprettholder avslaget, forbereder vi saken og oversender klagen til Politidirektoratet.

Januar 2024

Uke 3

Uke 2

Uke 1

Desember 2023

Uke 52

Uke 51

Uke 50

Uke 49

November 2023

Uke 48

Uke 47

Uke 46

Uke 45

Uke 44

Oktober 2023

Uke 43

Uke 42

Uke 41

Uke 40

September 2023

Uke 39

Uke 38

Uke 37

Uke 36

 

Innsyn i Nasjonalt ID-senters postjournal

Nasjonalt ID-senters saksdokumenter er offentlige med mindre det er gjort unntak i lov eller medhold av lov. Alle kan derfor kreve å få innsyn i det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak.

Når et saksdokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, må vi avslå krav om innsyn i disse opplysningene.

Innsyn i enkeltsaker

Nasjonalt ID-senter foretar dokumentundersøkelser, og gir råd om avklaring av identitet i utlendingssaker, på oppdrag fra utlendingsforvaltningen og andre offentlige og private aktører som utfører identitetskontroller.

Dokumenter i utlendingssaker er ikke oppført i offentlig postjournal. Utlendingssaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet er det ikke tillatt å gi ut informasjon i slike enkeltsaker. Når Nasjonalt ID-senter behandler anmodninger om dokumentundersøkelser og råd om identitetsavklaring i enkeltsaker, er det den aktuelle oppdragsgiver som mottar og besvarer forespørsel om innsyn i dokumentene som gjelder slike anmodninger.

Slik ber du om innsyn

Du sender forespørsel om innsyn til postmottak@nidsenter.no eller per post til

Nasjonalt ID-senter
Postboks 2091 Vika
0125 Oslo

Vi ber om at forespørselen oppgir eventuelt saksnummer. Dersom du oppgir en e-postadresse, kan vi sende dokumentene på e-post.

Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen 1-3 arbeidsdager.

Klage

Dersom du får avslag på innsyn, skal Nasjonalt ID-senter gi informasjon om retten til å klage, og om klagefristen. Nasjonalt ID-senter skal oppgi hjemmelen som gir grunnlaget for avslaget.

Nasjonalt ID-senter vurderer om klagen skal tas til følge, eller sendes videre til klageorgan. Hvis vi opprettholder avslaget, forbereder vi saken og oversender klagen til Politidirektoratet.