Hvilke personopplysninger behandler vi?

Published: 8/18/2021

Brukere av våre ID-faglige tjenester og opplæringstilbud

Om registrerte brukere av våre tjenester og opplæringstilbud behandler vi opplysninger om navn, e-postadresser, herunder arbeidssted. Brukere kan frivillig registrere flere opplysninger.

 

Forvaltningssaker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåte for ID-avklaring

Kjerneelementer som kan bekrefte identitet, er navn, fødselsdato, kjønn, fødested og foreldre-/barn-relasjon. Slike opplysninger fremgår typisk av identitetsdokumenter eller av annen dokumentasjon
utskrevet av offentlige myndigheter eller organisasjoner. Andre opplysninger som kan bidra til å bekrefte identitet, er registreringer hos ulike offentlige myndigheter og telefonoperatører e.l.


Biometri

Digital gjengivelse av typisk ansikt og fingeravtrykk for automatisert gjenkjenning kan bekrefte samsvar mellom forhåndslagret biometri og biometriavbildning i identitetsdokumenter på kontrolltidspunktet. Sammenligning av ansiktsmønstre og fingeravtrykk kan også utføres manuelt av eksperter, eksempelvis i kontroll med at det er gjennomført et automatisk søk. Det er Kripos som er ekspertmiljøet for dette i Norge. Nasjonalt ID-senter samarbeider med Kripos om undersøkelser i saker om biometri.


Statistikk og analyse

I utarbeidelse av statistikk og analyser om utbredelse og trender i ID-misbruk samler vi inn opplysninger som inkluderer opplysninger om mistanke om lovbrudd og straffedommer om lovbrudd som omhandler dokumentfalsk, misbruk av identitetsbevis eller uriktig forklaring om identitet. Nasjonalt ID-senter får utlevert og behandler denne typen opplysninger kun i anonymisert form, som betyr at personopplysingsloven og personvernforordningen ikke gjelder. Når Nasjonalt ID-senter deltar i etterretningssamarbeidet med Kripos, behandler ID-ekspertene tilsvarende opplysninger i ikke-anonymisert form. I etterretningssamarbeidet er ID-ekspertene underlagt politiets regelverk og instrukser for behandling av personopplysninger.


Jobbsøkere

Personopplysninger om jobbsøkere omfatter:

  • navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post og statsborgerskap
  • opplysninger i jobbsøknad, for eksempel CV, kvalifikasjoner, tidligere arbeidserfaring og opplysninger innhentet fra referanser
  • vurderinger i forbindelse med rekrutteringsprosessen, for eksempel av søknad og notater fra eventuelt intervju


Ansattopplysninger

Personopplysninger til HR- og HMS-formål omfatter:

  • navn, adresse, fødselsnummer, telefon
  • pårørendes kontaktopplysninger
  • lønn og bankkontonummer
  • fagforeningsmedlemskap
  • CV, vitnemål, attester
  • tidligere arbeidsgivere
  • advarsler, tilrettevisning, ordensstraff e.l.


Ansatte som skal sikkerhetsklareres, må opplyse om familierelasjoner og eventuelle straffbare forhold i dokument som videresendes til Sivil klareringsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.