Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Published: 8/18/2021

Ansatte har kun tilgang til systemer og registre som er nødvendige for å løse pålagte arbeidsoppgaver. Det er ikke tillatt å bruke tilgangene til å søke opp og se på opplysninger uten et klart tjenestemessig behov. Aktivitet i informasjonssystemene og registrene blir logget.

Vi beskytter personopplysningene også på andre måter. For eksempel beskytter vi dem gjennom brannmurer, ved å kontrollere hvem som har tilgang til både bygninger og IKT-systemer og ved å ta sikkerhetskopier av opplysningene.

Personopplysninger kan være taushetsbelagte. Ansatte i Nasjonalt ID-senter har lovbestemt taushetsplikt og underskriver taushetserklæring ved ansettelse. Taushetsplikten innebærer at den ansatte skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til taushetsbelagte opplysninger, hvis ikke en klar hjemmel begrenser taushetsplikten. Brudd på taushetsplikten er straffbart.