Vil du lære mer om ID?

Koronasituasjonen og hjemmekontor kan også være en anledning for mange til å styrke egne kunnskaper på ID-feltet. Her er en oversikt over noe av det Nasjonalt ID-senter kan tilby sine brukere av digitale tjenester.
Publisert: 26.10.2020
Lommelykt med UV-lys brukes på personaliaside i Norsk pass (specimen).. UV-trykket på siden lyser opp.

(Pandemi og hjemmekontor kan være en god anledning til å styrke egne kunnskaper på ID-feltet. Illustrasjonsfoto: Nasjonalt ID-senter.)

Pandemien har gjort det vanskelig å møtes fysisk for å avholde møter, eller lære noe nytt, for eksempel. Hos Nasjonalt ID-senter forsøker vi derfor å legge til rette for et best mulig digitalt tilbud til våre brukere. På den måten gis du økt fleksibilitet og forbedret tilgang til relevant informasjon i hverdagen, enten det dreier seg som kurs og opplæring, eller søken etter relevante opplysninger det daglige ID-arbeidet.

Hva kan Nasjonalt ID-senter tilby?
Etter snart ti år sitter Nasjonalt ID-senter på mye kunnskap og erfaring om ID som fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har fulgt utviklingen på nært hold, og på bakgrunn av dette kan vi tilby foredrag eller webinarer innen et ønsket tema eller område på ID-feltet.

Det kan for eksempel dreie seg om foredrag om ulike land og/eller problemstillinger knyttet til personer fra land vi har i ID-basen, eller vi kan se nærmere på hva noe av de mange sjekklistene ID-basen inneholder kan benyttes til.

ID-basen har med tiden vokst og blitt til en omfattende kilde for landbasert ID-kunnskap. Resultatene fra brukerundersøkelsen vi gjorde tidligere i høst viser at mange setter pris på ID-basen, og at mer informasjon om flere, nye land er ønsket av mange. Vi vil fortsette å jobbe tett med våre kontakter internasjonalt for å holde oss oppdatert, både på eksisterende og nye land.

Har du forslag om land eller innhold vi bør inkludere i ID-basen? Ta kontakt! (se kontaktinformasjon lenger ned i saken).

ID-basen og faktabanken
Faktabanken er en relativt ny tjeneste fra Nasjonalt ID-senter. Den har allerede rukket å få en god mottakelse, og informasjon om flere land er etterspurt av flere av våre brukere. Faktabanken inneholder ID-relatert informasjon sortert på ulike tema, for gjennomføring av ID-kontroll og intervju av personer der land eller opprinnelse må avklares. Arbeidet med å utvikle faktabanker er tidkrevende, men det jobbes nå med å legge til informasjon om flere, nye land. Har du behov for å vite mer om faktabanker eller ID-basen, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Våre eksperter følger også nøye med på hvordan ID-fagfeltet utvikler seg, både nasjonalt og internasjonalt. Vi kan for eksempel fortelle om arbeidet med utvikling av standarder, eller mer generelt om ID, om ønskelig.

Statistikk og rapporter
Misbruk av ID-dokumenter er et tema mange er opptatt av. Nasjonalt ID-senter fører egen statistikk på dette området og utgir hvert år en egen rapport om temaet. På bakgrunn av dette arbeidet, kan vi tilby seminar om statistikk og misbruk av ID på ulike nivåer. Vi forteller gjerne om funn fra vår egen rapport, eller om hva vi har lært fra ID-samarbeidet vi har med Kripos.

Dokumentundersøkelser
Selv om koronasituasjonen gir noen praktiske utfordringer, har vi fremdeles et velfungerende laboratorium, og tilgang til ekspertise på tredjelinjenivå for deg som har dokumentrelaterte spørsmål. Vi gjør det vi kan for å styrke andrelinjen i ID-arbeidet, og vi oppfordrer til å ta kontakt med oss via vår rådgivningstjeneste (krever pålogging). Saker blir prioritert basert på frister, liggetid, prosesuelle skritt, menneskelige hensyn osv. Dersom du har et begrunnet ønske om at vi skal prioritere din henvendelse, vil vi forsøke å etterkomme dette. Har du dokumenttekniske eller andre spørsmål, finner du mer informasjon her. Husk at du må være pålogget for å få tilgang til alle kontakter.

Lær mer på nett
På grunn av utfordringene koronasituasjonen gir oss, kan det være krevende å avvikle tradisjonelle klasseromskurs. I tillegg til kursene vi allerede har tilgjengelig, forsøker vi å rette blikket fremover for å finne nye løsninger.

Som registrert bruker av fagportalen vår kan du logge deg inn og lese mer om det digitale opplæringstilbudet. Du finner mer informasjon her. 

Digitalt kurs i helhetlig ID-arbeid klart
Nasjonalt ID-senter har nå lansert en digital versjon av kurset i ID-arbeid for førstelinjen. Kurset er omfattende og består av flere emner, men du kan selv velge om du vil gjennomføre alt på en gang, eller ta det over tid. Du finner mer informasjon om kurset her 

Mer innhold blir digitalisert
På grunn av koronasituasjonen, vil det dessverre ikke bli avholdt andrelinjekurs i 2020. Nasjonalt ID-senter jobber derimot med å digitalisere store deler av andrelinjekurset, samt utarbeide en ny løsning for klasseromsundervisningen som kombinerer digital forberedelse og workshops med fysisk oppmøte.

Vi jobber også med å finne ut om klasseromsundervisningen for førstelinjekurset «ID-arbeid i førstelinjen» kan tilpasses til gjeldende retningslinjer for smittevern. Dersom vi ser at vi når læringsmålene også med en smittevernstilpasset klasseromsundervisning, kommer vi tilbake med oppdatert informasjon om status og påmelding mot slutten av året.

Har du spørsmål?
Lurer på hva Nasjonalt ID-senter kan tilby deg og din organisasjon, er du velkommen til å ta kontakt med vår kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard. Du finner det du trenger av kontaktinformasjon på denne siden.

Se også (krever pålogging):