Nytt digitalt kurs i helhetlig ID-arbeid

Nå lanserer vi et helt nyutviklet opplæringstilbud for alle som jobber med å kontrollere identitet i førstelinjen.
Publisert: 16.10.2020

Det nye kurset er digitalt, og gjennomføres som e-læring med innslag av praktiske oppgaver. Dkan selv avgjøre hvor og når du vil gjennomføre kurset.  

Tiden vi nå er inne i krever nye løsninger, og dette kurset er en erstatning for klasseromskurs som krever fysisk oppmøte. Det er likevel lagt opp til at du skal lære like mye som under et heldags klasseromskurs. Det digitale kurset er derfor omfattende og består av flere emner, men du kan selv velge om du vil gjennomføre alt på en gang, eller ta det over tid. 

I denne digitaliseringsprosessen har vi utforsket helt nye metoder å undervise på, også metoder som ivaretar behovet for praktiske øvelser, sier Yoran Sandanger, som har jobbet med utviklingen av kurset 

En digitalisering av kursinnholdet er en styrke. Mange flere får nå tilgang til ID-opplæring av høy kvalitet, sier Sandanger. 

 
For å gjennomføre de praktiske øvelsene i kurset må deltakerne ha tilgang til enkelt utstyr for dokumentkontroll, samt et norsk pass og førerkort. 

Emnene i kurset er blant annet intervjuteknikk, ansiktssammenligning, regelverk og teknisk dokumentkontrollKurset avsluttes med en oppsummerende quiz. 

Alle som fullfører hele kurset og består quiz, får utstedt kursbevis. 

Kurset heter Helhetlig ID-kontroll og finnes under fanen Opplæring.

Du må være pålogget for å få tilgang til kurset. Trenger du hjelp til pålogging eller til å opprette en bruker, klikk her. 

Spørsmål om brukertilgang? Skriv gjerne til oss på postmottak@nidsenter.no