Nedgang i avdekket dokumentmisbruk

Nasjonalt ID-senters rapport for 2019 viser en kraftig nedgang i registrert avdekket dokumentmisbruk blant utlendinger. Her kan du lese mer om noen av funnene fra årets rapport.
Publisert: 04.09.2020
Illustrasjonsbilde av fotobytte i et pass fra USA

(Over: Tallene for 2019 viser en nedgang i avdekket dokumentmisbruk, men samtidig et historisk høyt antall avslørte impostere. Illustrasjonsbilde: Getty Images/iStockphoto) 

Hvert år ser Nasjonalt ID-senter nærmere på registrert misbruk av ID-dokumenter blant utlendinger, og utviklingen i denne fra år til år. Nå er 2019-tallene gjort tilgjengelig i en ny rapport.
Misbrukte_Id-dok2019_550x290.jpg

(Over: Avdekket misbruk av dokumenter i perioden 2012 - 2019.)

- Nasjonalt ID-senter ser en nedgang i avdekket dokumentmisbruk i 2019, men samtidig et historisk høyt antall avslørte impostere, sier Toril Lysaker, leder for Nasjonalt ID-senter. Det er gledelig at norske kontrollinstanser fanger opp en trend som i flere år har økt blant EU-land, sier Lysaker. Impostere misbruker ekte dokumenter, noe som stiller store krav til personkontroll i førstelinje. Nedgangen i det totale avdekkede misbruket må sees i sammenheng med det høye antallet av tyrkiske asylsøkere som ankom med falske dokumenter i 2018. Det er likevel grunn til å påpeke at det sannsynligvis er mørketall knyttet til ID-misbruket, både på grunn av mangelfulle rapporteringsløsninger og en manglende evne til å avdekke alle forsøk på ID-misbruk, sier lederen for Nasjonalt ID-senter.

Færre misbrukte ID-dokumenter

2019-tallene viseren kraftig nedgang i antall misbrukte dokumenter i perioden. Totalt ble 888 misbrukte dokumenter registrert avdekket i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 28 prosent, sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes i stor grad lavere tall for misbruk av dokumenter tilknyttet personer med oppgitt tilhørighet til Tyrkia og Irak.

I løpet av årene vi har ført statistikk over misbrukte ID-dokumenter, ser vi blant annet en vridning mot ID-kort som den dokumenttypen som forfalskes mest. En forklaring på dette kan være at denne dokumenttypen ofte har færre sikkerhetselementer enn andre ID-dokumenter.

2019-rapporten for avdekket misbruk av ID-dokumenter kan du laste ned her. (PDF-dokument, 2,5Mb)

ID-kort oftest misbrukt                          

ID-kort topper statistikken over dokumenttyper som misbrukes mest. Tallene for 2019 viser at 43 prosent av alle misbrukte eller falske dokumenter var av denne typen. Av de misbrukte ID-kortene er flesteparten (29 prosent) greske. 17 prosent er irakiske, 11 prosent italienske, 10 prosent belgiske og åtte prosent rumenske.

Pass og førerkort

Pass og førerkort er to andre dokumenttyper som ofte forfalskes. 25 prosent av de misbrukte dokumentene i 2019 var pass. Flesteparten av disse (14 prosent) var fra Syria, 10 prosent fra Tyrkia, mens seks prosent var norske.

Den tredje dokumenttypen som ofte blir forfalsket er førerkort. 17 prosent av 2019-dokumentene var av denne typen, hvorav 18 prosent var fra Syria. 17 prosent av førerkortene stammet fra Polen, mens 12 prosent var fra Hellas. 

EU/Schengen-dokumenter frister

En stor andel av ID-dokumentene ble utstedt, eller angivelig utstedt, i et EU/Schengen-land. Hele 61 prosent av dokumentene har sin opprinnelse i et slikt land, ifølge 2019-statistikken. Dette antas å ha sammenheng med fordelene det innebærer å ha et slikt dokument, for eksempel retten til opphold og arbeid, fri reise mellom land som deltar i Schengen-samarbeidet, og enklere tilgang til ytelser. Disse rettighetene medfører også at kontrollen av personer og dokumenter begrenses. Mange av ID-dokumentene fra EU/Schengen-området har dessuten høy troverdighet. Dermed kan også risikoen for å bli avslørt for ID-misbruk reduseres ved å benytte seg av slike dokumenter.

Flere benytter seg av ekte dokumenter

En imposter er en person som benytter seg av ekte dokumenter tilhørende en annen person. Årets rapport viser at antall avslørte impostere økte fra 53 i 2018 til 74 i 2019, mens antall dokumenter som ble benyttet av impostere økte fra 57 til 86 i samme periode. Dette er det høyeste antallet impostere registrert i perioden Nasjonalt ID-senter har ført statistikk over misbruk av ID-dokumenter.

Tidligere utgaver av rapporten over misbruk av ID-dokumenter kan du laste ned fra vår oversikt over publikasjoner.