- Behov for sikrere ID-fastsettelse

Samfunnet har behov for en sikrere ID-fastsettelse, lød ett av budskapene under Nasjonalt ID-senters fagdag for andrelinjen torsdag 30. november. 33 representanter fra politi og forvaltning fant veien til en ny runde med faglig påfyll.
Publisert: 01.12.2017
20130206-_DSC1681_web_555.jpg

(Illustrasjonsbilde: Nora Lie.)

Torsdag 30. november var Nasjonalt ID-senter igjen vertskap for en fagdag for id-eksperter fra en rekke instanser. 33 deltakere fra hele landet var samlet i Møllergata for faglig påfyll.

- Behov for sikrere ID-fastsettelse

Først ut på talerstolen var Anne Karin Storhaug fra Politiets utlendingsenhet. Etter mange år som politijurist er Storhaug godt kjent med de utfordringer og problemer politiet står overfor i retten når identitet skal avklares. Manglende eller mangelfull avklaring av ID er en stor utfordring for både politi og rettsvesen. Klarer man ikke å knytte rett identitet til rett person, har det potensielt store og uheldige samfunnsmessige konsekvenser.

- Samfunnet har behov for en sikrere ID-fastsettelse, lød budskapet fra Storhaug foran en lydhør forsamling.

Hun er av den oppfatning at problematikken rundt ID-fastsettelse ikke bare handler om dokumenttekniske vurderinger, men er noe som angår hele ID-forvaltningen.

Helhetlig ID-forvaltning

Hos Nasjonalt ID-senter jobber vi målrettet for en mer helhetlig ID-forvaltning. Gjennom vårt kurs- og opplæringstilbud bistår vi forvaltningen med kompetanseheving og økt innsikt for å lette arbeidet til alle som jobber med ID. Du finner mer informasjon om Nasjonalt ID-senters kurs- og opplæringstilbud på seksjonene for e-læring  og i vår kurskalender.

ID-basen sentral

Vi anbefaler også våre brukere å legge turen innom ID-basen. Nasjonalt ID-senter har utviklet ID-basen for å gjøre det lettere å kontrollere og avklare identitet. Basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land, og gir deg muligheten til å finne flere opplysninger om ID-dokumenter, personaliaregistre, religioner, språk, migrasjonsprofiler og lignende. Som registrert bruker av portalen kan du se nærmere på ID-basen her.

Nasjonalt ID-senters egen Mads Odnes Jensen orienterte om risikoanalysen av førstelinjens ID-arbeid, og hvordan andrelinjen kan benytte erfaringene herfra i sitt arbeid.

Vidar Rasmussen fra Øst politidistrikt jobber med dokumentkontroll på Gardermoen flyplass. Han kunne fortelle deltakerne om utviklingen rundt impostere, og hva politiet gjør for å imøtekomme dette. Internasjonale trender viser at vi må endre fokuset i ID-kontrollen for å avdekke flere impostere. Du kan lese mer om denne problematikken her.

Informasjonsdeling

Victoria Sæther Miller og Vegard Pettersen fra Nasjonalt ID-senter orienterte fra informasjonsinnhentingsreisen i Somalia i november. Informasjonen blir tilgjengelig i ID-basen fra nyåret.

Håvard Grindheim fra Politidirektoratet presenterte de nye norske passene og ID-kortene slik de ser ut nå, og gikk gjennom noen av de sentrale elementene.

Jon Gerhard Løvendal fra Sør-Øst politidistrikt delte erfaringer og informasjon om litauiske ID-dokumenter. Janne Moen Lyng orienterte deltakerne om Nasjonalt ID-senters opplærings- og undervisningsmål fremover. Nasjonalt ID-senter jobber kontinuerlig for å videreutvikle og styrke sitt opplæringstilbud.

Neste fagdag blir avholdt i forbindelse med vårens andrelinjekurs, sannsynligvis i slutten av mai.