Lær mer om ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

Nasjonalt ID-senter arrangerer andrelinjekurs for deg som har spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll og som skal undervise førstelinjen i eget distrikt. Meld deg på kurs her!
Publisert: 17.08.2016
Illustrasjonsbilde som viser en passleser i aksjon

I slutten av denne måneden arrangerer Nasjonalt ID-senter kurs for deg som vil lære mer om hvordan man utfører dokumentundersøkelser på andrelinjenivå. Du vil lære mer om samtaleteknikk, ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri og regler for ID-kontroll. I tillegg lærer du noen grunnleggende pedagogiske prinsipper slik at du blir tryggere som underviser på egen arbeidsplass.

Kurset er samlingsbasert med tre samlinger à én ukes varighet på hvert kurs. Dato for samlingene er 26. – 30. september (samling 1), 17. – 21. oktober (samling 2) og 7. – 11. november (samling 3). Undervisningen finner sted i Nasjonalt ID-senters lokaler i Møllergata 39, Oslo.

Det må påregnes noe arbeid i periodene mellom samlingene, og deltagelse på alle samlingene for å få kursbevis.

Du kan lese mer om kurset i vår kurskalender her.