25
SEP

Andrelinjekurs for ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

Dette kurset egner seg for deg som har spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll, der du jobber, og som skal undervise førstelinjen i eget distrikt.
Møllergata 39, Oslo 25.09.2016 - 10.11.2016 09:00 - 16:30

På kurset vil du lære hvordan du skal utføre dokumentundersøkelser på andrelinjenivå. Du vil lære om samtaleteknikk, ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri og regler for ID-kontroll. I tillegg lærer du noen grunnleggende pedagogiske prinsipper slik at du blir tryggere som underviser på egen arbeidsplass. 

Vi ber interesserte deltagere søke tjenestevei og med vedlagte søknadsskjema. Lederen sender en e-post til postmottak@nidsenter.no med vedlagte attest, samt en kort begrunnelse for hvorfor søkeren trenger dette kurset. Søknaden må være sendt i løpet av mandag 29. august 2016.

Søkerne vil få svar 5. september 2016. Vi tar inn seks personer på hvert kurs. Det er et krav at deltagerne har UV-lampe og lupe på arbeidsplassen. Les vår veileder for å se våre anbefalinger om utstyr

Kurset er samlingsbasert med tre samlinger à én ukes varighet. Dato for samlingene er:

Samling 1: 26.- 30. september 2016
Samling 2: 17.-21. oktober 2016
Samling 3: 7.-11. november 2016

Det må påregnes noe arbeid i periodene mellom samlingene, og deltagelse på alle samlingene for å få kursbevis.

 

Emner i undervisningen

 • Sikkerhetsdokumenter: produksjonsprosess, substrat, sikkerhetselementer
 • Grunnleggende lys – og fargeteori, bruk av utstyr
 • Trykkteknikker
 • Personalisering av sikkerhetsdokumenter – teknikker, sikkerhetselementer
 • Underlagsdokumenter
 • Forfalskningsmetoder
 • Vurdering av funn, rapportskriving, konklusjonsgrader
 • Testdokumenter
 • Ansiktssammenligning
 • Samtaleteknikk
 • Få oversikt over tilgjengelig verktøy
 • Opplæring og støtte til egen førstelinje
        

Når kurset er avsluttet vil du inngå i et nettverk av andrelinjekontrollører, og vi forventer at du fungerer som en støtte for ditt distrikts førstelinje. Vi vil involvere deg dersom vi skal undervise i ditt distrikt senere. Vi ønsker at lederne til dem som får plass på kurset benytter seg av den nye kompetansen. Det vil være en strategisk utvelgelse av personer som deltar på kurset, slik at vi styrker distriktenes andrelinjekompetanse.

Neste kursgjennomføring vil bli våren 2017.