- Asylsituasjonen er ekstremt utfordrende

ID-dagen 2015: UDIs assisterende direktør Birgitte Lange fikk gleden av å åpne den fjerde utgave av ID-dagen. Budskapet som ble presentert for de vel 200 oppmøtte kunne neppe vært mer dagsaktuelt.
Publisert: 16.11.2015
lange_birgitte_udi.jpg

Rundt 200 mennesker hadde funnet veien til Gamle Logen i Oslo på selveste fredag 13. november. Tema for den fjerde avviklingen av Nasjonalt ID-senters «ID-dagen» var kontroll av EØS-dokumenter, et tema som neppe kan være mer dagsaktuelt enn nå.

Foran en fullsatt sal kunne UDIs assisterende direktør, Birgitte Lange, åpne konferansen med å fortelle siste nytt om flyktningsituasjonen og utfordringene utlendingsforvaltningen nå står overfor.

- Svært krevende
Budskapet fra UDI-direktør Lange levnet liten tvil om alvorligheten i situasjonen rundt flyktningstrømmen til Europa og om hva den krever av ressurser og organisasjonene som er satt til å håndtere den. 

Birgitte Lange, UDI- Asylsituasjonen er ekstremt utfordrende, og samarbeid er helt avgjørende, forklarte Lange under sitt innlegg.

100 pressehenvendelser per dag
Situasjonen forvaltningsapparatet står overfor har endret seg radikalt i løpet av kort tid. Arbeidet med å skaffe nye mottaksplasser står naturligvis sentralt, men organisajonen merker også økt pågang fra allmennheten.

- Vi opplever fire ganger så stor saksmengde som før dette inntraff, og har i dag 100 pressehenvendelser per dag, fortalte UDI-direktøren.

Skjerpede prioriteringer
Lange fortalte videre om to kjerneutfordringer som nå peker seg ut for organisasjonen. Den første er utfordringen er arbeidet med å skaffe tak over hodet til alle som kommer.

Den andre hovedutfordringen er situasjonen som har oppstått ved grenseovergangen på Storskog. Sentralt i dette arbeidet står organisasjonens arbeid med fortløpende å tilpasse mottakskapasiteten til strømmen av asylsøkere. Kapasitetsutfordringene merkes godt.

- Vi har i dag bare en brøkdel av plassene som trengs. Dette er ikke en situasjon som UDI alene kan løse, understreket Lange.

Tilspisset på Storskog
Tilstrømmingen av flyktninger ved Storskog har også rettet søkelyset mot en raskere saksbehandling. Regjeringen la fredag frem en proposisjon som skal sikre at asylsøkere med opphold i Russland ikke får sine søknader realitetsbehandlet i Norge.

Lange fortalte om 150 nye saksbehandlere som er ventet på plass fra januar, men tilstrømmingen er nå så stor at folk må belage seg på fortsatt lang ventetid for å få sin sak behandlet.

UDI-direktøren avsluttet sitt innlegg med å oppsummere utviklingen i form av tall og fakta. Blant annet er det klart at en stor andel av de som har kommet til landet den siste tiden har kommet via Storskog. Over 1000 personer kom denne ruten i forrige uke. Mange av disse er flyktninger fra Syria, men det kommer stadig flere også fra andre nasjoner som Afghanistan, Irak, Egypt og Pakistan.

2500 asylsøkere forrige uke
Som følge av den ekstreme pågangen har UDI nå valgt å publisere tall som viser utviklingen i flyktningstrømmen per uke. Tallene for forrige viser at det kom 2502 flyktninger til landet, noe som er nok en ny rekord.

Gå ikke glipp av ID-rapporten 2015 som ble utgitt i forbindelse med arrangementet. Den finner du her.