I hvilke systemer registrerer vi opplysningene dine?

Publisert: 18.08.2021

Brukere av våre ID-faglige tjenester og opplæringstilbud

Personopplysningene til brukere av våre ID-faglige tjenester og opplæringstilbud registreres i Episerver, som er det Content Management System (CMS) vi benytter. Opplysningene om brukere av opplæringstjenestene blir i tillegg registrert i læringsplattformen Moodle LMS.

Forvaltningssaker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåte for ID-avklaring Personopplysninger til utlendinger i saker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåter for ID-avklaring blir behandlet i Nasjonalt ID-senters arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360.


Statistikk og analyse

Vi mottar statistikkdata kun i anonymisert form, og behandler ikke personopplysninger i våre systemer for det formål å utarbeide statikk og analyse.


Jobbsøkere

Jobbsøkere registrerer aktuelle personopplysninger i vårt rekrutteringssystem, Webcruiter. Hvis vi mottar søknadpå papir, må søkeren samtykke før registrering i Webcruiter. Tilbudsprosessen blir i tillegg registrert i arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360.


Ansattopplysninger

Ansattopplysninger blir registrert i HR-systemet SAP, som er systemet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) benytter for registrering av opplysninger på lønns- og personalområdet. Ansattopplysninger blir også registrert i Nasjonalt ID-senters arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360.