Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Publisert: 18.08.2021

Brukere av våre tjenester og opplæringstilbud

De som har tilgang til opplysninger om registrerte brukere av våre tjenester og opplæringstilbud, er læringsdesigner eller ansatte med et klart tjenestemessig behov i den enkelte sak. Aktivitet blir logget.

 

Forvaltningssaker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåte for ID-avklaring

De som har tilgang til opplysninger i saker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåter for ID-avklaring, er dokumententgranskere eller andre ID-eksperter med saksbehandlingsansvar, leder for disse og ansatte med et klart tjenestemessig behov i den enkelte sak, eksempelvis arkivar. Aktivitet blir logget.


Jobbsøkere

HR-ansvarlig som administrerer rekrutteringsprosessen, leder for utlyst stilling og eventuelt tillitsvalgte som bisitter ved intervju.


Ansattopplysninger

Som ansatt har du tilgang til alle opplysninger arbeidsgiver har registrert om deg. Andre som har tilgang er leder og leders overordnede, samt HR-ansvarlig og sikkerhetsleder når det er et klart tjenestemessig behov. Aktivitet blir logget.