NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer

Høring - NOU 2017:11 "Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer"

21.11.2017 Svar på høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 14.6.2017

Forslag til skjema om endring av personopplysninger i utlendingssaker

Forslag til skjema om endring av personopplysninger i utlendingssaker (PDF)

05.10.2017. Høringsnotat fra Utlendingsdirektoratet 14.09.17.

Forslag til endring i barnelova og statsborgerlova

Forslag til endring i barnelova og statsborgerlova (PDF)

22. mai 2017. Høringsnotat fra Barne- og likestillingsdepartementet 03.04.17.

Ny folkeregisterforskrift

Ny folkeregisterforskrift (PDF)

17. mars 2017. Høringsnotat fra Skattedirektoratet 09.03.17.

Forslag om endringer i passloven

Forslag om endringer i passloven (PDF)

13. februar 2017. Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet 23.01.17.

Høring - RS 2012-009 - Nye graderinger ved vurdering av identitet i oppholds- og asylsaker

Forslag til endringer i RS 2012-009 fra Utlendingsdirektoratet - Nye graderinger ved vurdering av identitet i oppholds- og asylsaker (PDF)

7. februar 2017. Høringsnotat fra Utlendingsdirektoratet 16.01.17.

NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet

NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet (PDF)

20. januar 2017. Høringsnotat fra Forsvarsdepartementet 04.11.16.