Forslag til endringer i UDI-rundskriv RS 2012-009 (ID-rundskrivet) - Gradering av identitet m.v.

Forslag til endringer i UDI-rundskriv RS 2012-009 (ID-rundskrivet) - Gradering av identitet m.v.  (PDF)

19. mars 2015. Høring fra Utlendingsdirektoratet.