Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort

Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (PDF)

11. august 2014. Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Registrering av identitetsopplysninger i utlendingsdatabasen (UDB)

Registrering av identitetsopplysninger i utlendingsdatabasen (UDB) (PDF)

1. september 2014. Høring fra Utlendingsdirektoratet.

Innspill til norsk holdning til EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet

Innspill til norsk holdning til EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet (PDF)

5. september 2014. Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Endring i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

Endring i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn (PDF)

6. september 2014. Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet.