Endringer i utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerevis mv.

Endringer i utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerevis mv (PDF).

30. april 2012. Høringsbrev fra Justis- og politidepartementet finner du her (PDF).