Emilie Hermansen

Yrkestittel:
Seniorrådgiver  
Telefonnummer:
+47 464 12 075  
Arbeidsoppgaver:
Jeg arbeider med innhenting, bearbeiding og analyse av informasjon om misbruk av ID-dokumenter (pass, nasjonale ID-kort, førerkort, mv.) og er tilknyttet vårt samarbeidsprosjekt med Kripos.  
Utdanning:
Bachelor- og mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo med fokus på grensekontroll i EU og fremveksten av biometrisk teknologi som kontrollverktøy.