Emilie Hermansen

Work title:
Seniorrådgiver  
Phone number:
+47 464 12 075  
Work tasks:
Jeg arbeider med innhenting, bearbeiding og analyse av informasjon om misbruk av ID-dokumenter (pass, nasjonale ID-kort, førerkort, mv.) og er tilknyttet vårt samarbeidsprosjekt med Kripos.  
Education:
Bachelor- og mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo med fokus på grensekontroll i EU og fremveksten av biometrisk teknologi som kontrollverktøy.