Emilie Hermansen

Work title:
Rådgiver  
Phone number:
+47 464 12 075  
Work tasks:
Jeg arbeider med innhenting, bearbeiding og analyse av informasjon om misbruk av ID-dokumenter (pass, nasjonale ID-kort, førerkort, mv.). I tillegg følger jeg opp den politiske og faglige utviklingen på ID-feltet, både nasjonalt og internasjonalt, med spesielt fokus på biometri i identifiseringsprosesser i politi og grensekontroll.  
Education:
Bachelor- og mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo med fokus på grensekontroll i EU og biometrisk teknologi.