Serieproduserte høyforfalskninger av oppholdskort

Publisert: 28.04.2023
rapport.JPG

Etter initiativ fra etterrettningssamarbeidet mellom Nasjonalt ID-senter og Kripos, har analytikere og dokumentgranskere fra NID og Kripos nylig avdekket serieproduserte høykvalitetsforfalskninger av oppholdskort.

I disse rapportene presenterer vi en dokumentteknisk og en taktisk gjennomgang av dokumentene som er avdekket, og hvordan produksjonen knytter seg opp mot organisert kriminalitet. I tillegg har Nasjonalt ID-senter utarbeidet en alert om disse.

Arbeidet er basert på to aksjonsdager som ble gjennomført i mars 2023, med deltakere fra Kripos, Nasjonalt ID-senter og andre politidistrikt og særorgan.

For å se og laste ned rapportene må du være innlogget på Nasjonalt ID-senter.