Politimester Beate Gangås besøker Nasjonalt ID-senter

Viktigheten av riktig kunnskap og verktøy på ID-området sto sentralt da Oslos politimester Beate Gangås og hennes følge besøkte Nasjonalt ID-senter.
Publisert: 18.03.2022
DSCF6726_edit_w@0.25x.jpg

(Over: Politimester Beate Gangås, Oslo politidistrikt.)

Politimester Gangås ble, sammen med politiinspektør Jan Eirik Thomassen og visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari, orientert om Nasjonalt ID-senters virksomhet da hun fredag 18. mars besøkte senteret.

Nasjonalt ID-senter tilbyr en rekke verktøy, opplæring og tjenester som skal bidra til å heve bevissthet og kompetanse på ID-området, slik at vi som samfunn kan stå bedre rustet til å forebygge og bekjempe ID-misbruk. Effektive ID-vurderinger er et svært aktuelt tema i den tiden vi er inne i, noe programmet for besøket bar preg av.

Virksomhetsleder Toril Lysaker ønsket velkommen, og pekte på at dialog med våre samarbeidspartnere og brukere er strategisk viktig for å oppnå en felles forståelse for utfordringene i ID-arbeidet. Kommunikasjonsansvarlig Wenche Bjørngaard ga deretter politimesteren og hennes følge en innføring i Nasjonalt ID-senters instruks og strategi, og redegjorde for hvorfor gode ID-vurderinger er viktig – av mange hensyn. 

Gangås fikk videre en innføring i den ID-faglige utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Flere av de ID-faglige verktøyene Nasjonalt ID-senter tilbyr, deriblant ID-basen, ble presentert. De besøkende fikk også høre mer om hvordan vi jobber for å følge utviklingen på ID-området.

Politilederne fikk også en omvisning i våre lokaler, hvor de blant annet fikk et innblikk i hvordan arbeidet med utvikling av digitale læremidler på ID-området foregår, samt hva dokumentgranskernes arbeid på vårt tredjelinje laboratorium innebærer. Presentasjonene ble naturlig nok stadig vinklet inn mot dagens flyktningestrøm, og nyttige verktøy og tjenester i den forbindelse.

Politimesteren og følget la også frem sine tanker om ID-arbeidet i politidistriktet, og det ble avslutningsvis løftet opp noen områder for videre samhandling og utveksling av erfaringer og behov.

Har du lyst til å lese mer om våre satsinger for inneværende periode? Vår strategi for 2021-2023 finner du her.

Se også (krever innlogging):

DSCF6257_edit_w@0.25x.jpg

Over: Virksomhetsleder Toril Lysaker ønsker velkommen.

DSCF6376_edit_w@0.25x.jpg

Over: Kommunikasjonsansvarlig Wenche Bjørngaard orienterte om Nasjonalt ID-senters virke og strategi.

DSCF6726_edit_w@0.25x.jpg

Over: Politimester Beate Gangås.

DSCF6923_edit_w@0.25x.jpg

Fra venstre: Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari, virksomhetsleder Toril Lysaker, politimester Beate Gangås, politiinspektør Jan Eirik Thomassen og kommunikasjonsansvarlig Wenche Bjørngaard.