Biometriske systemer i utlendingsforvaltningen

Et biometrisk system samler, behandler, lagrer og sammenligner biometriske data.
Publisert: 17.10.2022
Bilde av to ansikter. Illustrasjonsbilde.

Utlendingsforvaltningen og grensekontrollmyndighetene benytter ulike biometriske systemer for å gjennomføre kontroll av utlendingers identitet. Utlendingsforvaltningen og grensekontrollen foretar biometriske kontroller ved søknad om opphold, visum eller asyl, og ved grensepassering og utlendingskontroller.

Vi skiller mellom to typer sammenligning, identifisering og verifisering. Det vil fremgå av situasjonen og formålet i regelverket om formålet med den biometriske kontrollen er sammenligning for identifisering eller sammenligning for å verifisere identitet.

Her har vi samlet de ulike biometriske systemene i utlendingsforvaltningen. De ulike situasjonene for adgang til biometrisk søk og sammenligning er gitt i horisontal akse og de ulike systemene er gitt i vertikal akse. Der aksene treffes har vi systematisert oversikten slik at vi først angir hjemmelen for søk og sammenligning, så hvorvidt det er anledning til verifisering og/eller identifisering, hvilke type biometriske data som behandles og hvilken applikasjon som brukes.

Dette er et omfattende felt som stadig er i endring, og vi vil gå gjennom matrisen regelmessig. Har du innspill til innhold eller endringer, ta kontakt med oss her.