Politidirektøren besøker Nasjonalt ID-senter

Satsing på opplæring i ID-kontroll, samt flere og bedre verktøy som bidrar til økt kvalitet på ID-arbeidet i samfunnet var noe av det politidirektør Benedicte Bjørnland fikk høre mer om da hun besøkte Nasjonalt ID-senter.
Publisert: 24.01.2022
DSCF3318-Edit@0,25x_v2.jpg

(Over: Politidirektør Benedicte Bjørnland fra besøket hos Nasjonalt ID-senter fredag 21. januar).

Politidirektør Benedicte Bjørnland ble orientert om Nasjonalt ID-senters arbeid for å styrke kvaliteten på ID-arbeidet i samfunnet da hun besøkte senteret sammen med kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud 21. januar. Senteret er administrativt underlagt direktoratet hun leder, og en vesentlig del av ID-tilbudet vårt er rettet nettopp mot politiet og utlendingsforvaltningen.

Kommunikasjonsansvarlig Wenche Bjørngaard innledet med en orientering om at Nasjonalt ID-senter tilbyr en rekke verktøy, opplæring og tjenester som skal bidra til å heve bevissthet og kompetanse på ID-området, slik at vi som samfunn kan stå bedre rustet til å forebygge og bekjempe ID-misbruk. Bjørngaard presenterte vår instruks og våre satsingsmål i strategien for de neste årene.

Virksomhetsleder Toril Lysaker orienterte om utviklingen Nasjonalt ID-senter har hatt frem til i dag, og om vårt samfunnsoppdrag, før hun innledet en interessant dialog med politidirektøren om nasjonale og internasjonale utfordringer og trender innenfor ID-området. Flere av verktøyene som Nasjonalt ID-senter har utviklet, deriblant ID-basen, ble vist frem. Bjørnland ble også orientert om hvordan senteret jobber for å følge med på den faglige utviklingen, fokusere på dialogen med våre brukere, samt hvordan vi jobber for å hente innsikt gjennom kartlegginger og evalueringer.

Avslutningsvis ble det også tid til en omvisning på huset, hvor direktøren blant annet fikk et innblikk i dokumentgranskernes hverdag, og arbeidet med utvikling av digitale læremidler.

Har du lyst til å lese mer om våre satsingsmål for inneværende periode? Vår strategi for 2021-2023 finner du her.

Se også (krever innlogging):

DSCF3275@0,25x.jpg

(Over: Virksomhetsleder Toril Lysaker ønsker politidirektøren velkommen. Alle bilder: T.E.Oksum)

DSCF3388-Edit@0,25x.jpg

(Over: Nasjonalt ID-senters Jerome Faucheux (med ryggen til) viser politidirektøren og kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud rundt i studioet som benyttes til utvikling av digitale læremidler.)

DSCF3505-Edit@0,25x.jpg

(Over: Dag Hov fra Nasjonalt ID-senter viser politidirektøren noe av utstyret på dokumentlaboratoriumet.)